logare  |  registrare

Impozitele si taxele locale

Impozitele si taxele localezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 09 octombrie 2011
Impozitele si taxele locale
55.19 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 33
Descriere

Impozitele si taxele locale

 

    1.Impozitul pe cladiri

    Impozitul pe cladiri este datorat de persoanele fizice si juridice pentru cladirile aflata in proprietatea lor, situate in municipii, orase, si comune, indiferent de destinatia lor, precum si de contribuabilii care detin in administrare sau in folosinta, dupa caz, cladiri proprietate publica sau privata a statului ori ale unitatilor administrativ-teritoriale.In cazul in care cladirile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt concesionate ori inchiriate, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre concesionari sau locatari, chiar daca acestia datoreaza redeventa sau chirie, dupa caz.

   Prin cladire se intelege orice constructie care serveste la adapostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si alte asemenea.

In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice intra:

a)constructiile cu destinatie de locuinta, respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate, la acelasi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol, prevazute, dupa caz, cu dependenti sau alte spatii de deservire;

b)constructiile mentionate la litera a), dezafectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere, de activitati comerciale sau in orice alte scopuri;

c)constructiile-anexe situate fie in corpul principal pe cladire, fie in afara acestuia cum sunt: bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si alte asemnea;

... 

    2.Impozitul pe teren

    3.Taxa asupra mijloacelor de transport

    4.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

    5.Taxa pentru folosirea mijloacelor din reclame si publicitate

    6.Impozitul pe spectacole

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net