logare  |  registrare

Economia

Aici puteti gasi referate economie - cauta si descarca referate economie pentru facultate
Capacitatea de producţie şi programul de producţie al firmei sau al întreprinderii
Conceptul întreprinderii industriale, producţiei şi structurii ei
Corespondenţa administrativă
Corespondenţa comercială (de afaceri)
 • Corespondenţa comercială (de afaceri)
 • Cererea de ofertă este o scrisoare iniţială emisă de o firmă cu scopul de a procura produse sau de a obţine executarea unor lucrări sau prestări de servicii, cererea de ofertă trebuie astfel...
Corespondenţa diplomatică
 • Corespondenţa diplomatică
 • Un rol deosebit în relaţiile internaţionale între state îl ocupă corespondenţa diplomatică. La întocmirea acesteia, care rămâne ca document diplomatic, emitentul...
Bazele teoretico-metodologice ale analizei economice și financiare
Cheltuielile firmei
 • Cheltuielile firmei
 • Cunoașterea defalcării cheltuielilor în variabile și respectiv fixe prezintă o impotanță deosebită în luarea deciziilor de ordin strategic la nivelul firmei. Ponderea cheltuielilor fixe...
Cifra de afaceri și valoarea adăugată
 • Cifra de afaceri și valoarea adăugată
 • Analiza de tip structural se realizează pe baza unui criteriu care clasifică vînzările totale ale firmei realizate în cursul unei perioade de timp: clienți, produse, piețe de desfacere...
Mediul concurențial al firmei
 • Mediul concurențial al firmei
 • Rivalitatea între firmele din cadrul sectorului are ca principale forme concrete de manifestare: războiul prețurilor, campaniile de publicitate, serviciile post-vânzare clienților și...
Potențialul intern al firmei și eficientța utilizării sale
Profitul și rentabilitatea activității
 • Profitul și rentabilitatea activității
 • Analiza structurală se poate realiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune. Soldurile intermediare de gestiune reprezintă un sistem de indicatori importanți în procesul de analiză...
Situația financiară și patrimonială
 • Situația financiară și patrimonială
 • Indicatorii financiari utilizați sunt: fondul de rulment, necesarul de fond de rulment, trezoreria netă. Fondul de rulment se determină prin compararea surselor permanente cu utilizările de aceeași...
Analiza activității de producție și comercializare
Analiza costurilor de producție
 • Analiza costurilor de producție
 • Conducerea prin costuri, implică stabilirea unor costuri considerate normale, care constituie criteriul permanent de comparație a comportamentului diferitelor categorii de cheltuieli
Analiza gestiunii activelor fixe
 • Analiza gestiunii activelor fixe
 • Dinamica activelor fixe se recomandă a fi stabilită atât pe baza valorii de inventar, cât și pe seama valorii medii anuale
Analiza gestiunii resurselor materiale
 • Analiza gestiunii resurselor materiale
 • Într-o economie în care toți producătorii sunt interesați să satisfacă cererea, cel puțin din punct de vedere teoretic, nu ar trebui să existe probleme în ceea ce privește...
Analiza gestiunii resurselor umane
 • Analiza gestiunii resurselor umane
 • În analiza gestiunii resurselor umane la nivel microeconomic, se are în vedere faptul că munca se manifestă ca factor de producție numai în stare activă și nu sub forma unei...
Analiza rentabilității
 • Analiza rentabilității
 • Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obține profit prin utilizarea factorilor de producție și a capitalurilor, indiferent de proveniența acestora
Analiza situației financiar-patrimoniale a întrprinderii
Analiza economico-financiare. Bazele teoretico-metodologice
Accesati Zakusi.net