logare  |  registrare

Politologie

Activitatea politică şi participarea politică
Conflictul politic și căile soluţionării lui
Cultura politică
 • Cultura politică
 • Cultura politică este un fenomen social deosebit, legat cu viaţa spirituală a oamenilor, valorile, tradiţiile şi obiceiurile lor. Cultura politică are o istorie lungă ca de altfel şi politica...
Democraţia ca formă de organizare politică a societatii. Conceptele contemporane ale democraţiei
Dimensiunile umane ale politicii
 • Dimensiunile umane ale politicii
 • Personalitatea este văzută şi apreciată după particularitatile psiho-fiziologice individuale ale omului (emoţionale, intelectuale, etc.), obişnuinţele lui specifice, orientările valorice, stilul...
Liderismul politic
 • Liderismul politic
 • Cuvântul lider este de origine engleză („leader”) şi în traducere înseamnă literalmente cel ce stă în frunte, conduce pe alţi oameni, membru cu autoritate al...
Modernizarea politică
 • Modernizarea politică
 • Etimologic cuvântul „modernizare” provine de la lat. "modernus", incluzând adj. modo „nu de mult, cu puţin înainte”, şi substantivul "modus" - ordine,...
Obiectul Politologiei
 • Obiectul Politologiei
 • Evoluţia societatii contemporane a determinat politica să dobândească o importanta tot mai mare. Complexitatea dezvoltării sociale, care are la bază progresul societatii contemporane a dus la...
Partidele politice
 • Partidele politice
 • Dacă ar fi să facem o istorie a partidelor politice am observa că forme incipiente, parţial similare partidelor politice dar nepurtând această denumire au existat încă din antichitate....
Politica în viaţa socială
 • Politica în viaţa socială
 • Noţiunea de politică este una din cele mai vechi. Cuvântul respectiv derivă din limba greacă de la "politike" având la bază termenul "polis"(oraş-stat, cetate-stat) şi derivatele de la...
Politica internă şi internaţională
 • Politica internă şi internaţională
 • Politica internă reprezintă activitatea statului şi a organelor sale, a partidelor politice de guvernământ şi altor organizaţii social-politice în interiorul tarii. Ea exprimă relaţiile...
Procesul politic
 • Procesul politic
 • Termenul proces politic constituie una din categoriile de bază a politologiei. Utilizarea acestui termen necesită mare atenţie, deoarece el nu se înscrie într-un cadru strict determinat...
Puterea politică
 • Puterea politică
 •  Baza politicii o constituie puterea. Noţiunea „putere” provine de la verbul potera, care în traducere înseamnă a putea, a fi capabil, de la care în limba latină au derivat substantivele potenţia...
Sistemul politic
 • Sistemul politic
 • Politologia studiază sistemul politic ca pe un fenomen integru, care prin existenţa sa determină toate sferele de bază ale activitatii umane. El reflectă diversitatea de interese a...
Statul
 • Statul
 • Statul este forma superioară de organizare politico-juridică a societatii, reprezentând şi principala instituţie a sistemului politic, deoarece anume prin intermediul lui se realizează...
Acțiunea politică
 • Acțiunea politică
 • Acțiunea politică poate fi privită ca o activitate de elaborare și aplicare de decizii privind dezvoltare societății în întregul ei sau în unele domenii ale sale, precum și...
Cultura Politică
 • Cultura Politică
 • Cultura politică poate fi privită ca rețeaua orientărilor, atitudinilor, valorilor, convingerilor, prin care individul se raportează la sistemul politic. Ea constituie totalitatea idealurilor...
Democrația
 • Democrația
 • Democrația înseamnă conducerea de către popor. Definiția etimologică a democrației poate fi prezentată foarte simplu ca domnie sau putere a poporului
Doctrine politice
 • Doctrine politice
 • Doctrina reprezintă o concepție care pe bază anumitor principii interpretează realitatea înconjurătoare, reflectînd interesele și poziția unor grupuri și categorii sociale sau...
Obiectul politolgiei
 • Obiectul politolgiei
 • Ca obiect de studiu al politologiei este considerat politicul privit ca subsistem al sistemului social global. Obiectul științei politice se referă la organizațiile puterii politice, descrierea și...
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com