logare  |  registrare

Etica medicală şi deontologia

Etica medicală şi deontologiazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 24 septembrie 2011
Etica medicală şi deontologia
44.1 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 156
Descriere

Etica medicală şi deontologia


       Comportamentul şi relaţiile interumane în societate sunt ghidate de anumite reguli sau norme. Pentru încălcarea acestor norme omul răspunde juridic. In afară de drepturi şi obligaţiuni juridice există şi cele morale, care nu sunt reglate de lege. Etica este o ştiinţă care se ocupă de studiul principiilor morale. Etica medicală este o reflec­tare a umanismului în procesul de activitate a lucrătorilor medicali. Etica medicală cuprinde o totalitate de principii de reglare a normelor de comportare referitor la lucrătorii medicali, condiţionate de activitatea lor specifică şi de situaţia lor in cadrul societăţii. Normele, principiile de etică medicală contribuie la orientarea corectă a lucrătorilor medicali în activitatea lor profesională.

       Deontologia face parte din etica medicală, fiind o ştiinţă despre tradiţiile din cadrul medicinii şi ocrotirii sănătăţii practice. Pentru realizarea cât mai deplină a principiilor de deontologie şi etică medicală sunt necesare următoarele condiţii: sim­ţul tactului, vocaţia pentru profesiunea aleasă şi perfecţionarea continuă a cunoştin­ţelor.

         O asistentă medicală va obţine succese în activitatea sa, îşi va câştiga autoritatea dacă va avea simţul respectului faţă de pacient şi îşi va îndeplini obligaţiunile sale. Disciplinarea,executarea exactă a prescripţiilor medicului,sporirea constantă a nivelului profesional şi de cultură sunt, calităţi indispensabile, pe care trebuie să le manifeste o asistentă medicală. Fi­ind binevoitoare, calmă, reţinută, ea va acorda fiecărui pacient o atenţie personalizată.

       În relaţiile sale cu pacientul asistenta me­dicală va evita  orice familiarităţi. Pacientul va  fi încurajat, i se va crea o atmosferă agreabilă,   în acelaşi timp asistenta medicală rămânând tacticoasă şi reţinută. Pacienţii care vor necesita îngrijire deosebită, fiind incapabili s-o facă singuri, asistenta medicală le va acorda o atenţie sporită, încercând să le uşureze suferinţele.


         Asistenta medicală trebuie să posede următoarele calităţi: demnitate, simpa­tie, acurateţe, disciplină, colegialitate, abilitate, competenţă, dăruire, responsabilita­te, perseverenţă, spirit de observaţie, spirit de iniţiativă şi atitudine corectă faţă de bolnavi.

      Autoritatea unei asistente medicale depinde în mare parte de aspectul ei exteri­or. Ea urmează să fie un model de curăţenie şi îngrijire, mai ales în ceea ce priveşte uniforma. Asistenta medicală va purta un halat alb impecabil, o bonetă albă, care ii va acoperi părul, ciupici uşori, care se pot dezinfecta şi cu care se va deplasa fără zgomot. îmbrăcămintea medicală va fi păstrată într-un dulap special, fiind interzisă categoric scoaterea ei din spital. Nu se recomandă folosirea abuzivă a cosmeticii.

       Cuvântului în procesul de tratament îi revine un rol deosebit. Cuvântul rostit va linişti pacientul, îi va trezi speranţa spre însănătoşire. Uneori lucrătorii medicali nu ţin cont de iatrogenic O asemenea atitudine este intolerabilă. Cauza care determină iatrogenia este lipsa de cultură generală şi medicală, graba şi lipsa de timp, comuni­carea diagnosticului nefavorabil. Pregătindu-se de a vizita bolnavul la domiciliu sau la locul de lucru, asistenta medicală va face cunoştinţă cu situaţia familială, condiţiile de trai, profesia, comportamentul acestuia în familie.

       Invitaţia la dispensarul dermatovenerologic pentru controlul clinic, serologic, bacteriologic cu scopul precizării diagnosticului şi al începerii tratamentului cores­punzător se va face cu mult tact. în timpul convorbirii se va evita prezenţa a mai mul­tor lucrători medicali. Anamneză sexuală se va acumula numai după ce se va cunoaş­te diagnosticul exact, deoarece uneori datele anamnezei nu corespund rezultatelor datelor clinice şi de laborator. în unele cazuri bolnavii în mod special induc în eroare lucrătorii medicali, alteori involuntar, fără a-şi da seama. Colectarea anamnezei de la pacienţii venerici nu este un procedeu indiferent pentru ei. Anamneză incorectă poate trauma psihicul bolnavului. Lucrătorii medicali care participă la efectuarea an­chetei epidemiologice sunt obligaţi să păstreze taina profesională, pentru divulgarea căreia se prevede răspunderea penală.

     Informaţii despre pacient pentru rude sau alte persoane poate să le comunice doar medicul curant sau şeful de secţie. Informaţiile despre pacienţi sunt la dispoziţia organelor de anchetă penală, judecătoreşti ale celor de ocrotire a sănătăţii.

...

Păreri:
  • 5 din 5 stele! Autor: Vizitatorul | 25.09.2011
    asta e aceea ce cautam! Mersi
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com