logare  |  registrare

Gala Galaction — La Vulturi!

Gala Galaction — La Vulturi!zoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 12 septembrie 2011
Gala Galaction — La Vulturi!
39.17 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Gala Galaction — La Vulturi!

 

1. La Vulturi!  este o nuvelă realistă, care are ca temă lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi pentru afirmarea conştiinţei naţionale, fiindcă tratează evenimentele momentului mişcării de la 1821 a lui Tudor Vladimirescu, ca moment al Revoluţiei burghezo-democrate, ca moment al luptei pentru câştigarea independenţei naţionale şi sociale.

        Ideea este că libertatea socială şi independenţa naţională se dobândesc şi se păstrează cu multe jertfe şi suferinţe. In acest sens, nuvela tratează viaţa unui personaj, simbol al poporului român — Dănilă, starostele ciobanilor din satul La Vulturi, de pe Valea lablanicioarei. Viaţa acestuia este brăzdată, ca şi viaţa poporului român, de multe valuri de amărăciune. De trei ori şi-a făcut, în tinereţe, un rost şi o stare, de trei ori totul a fost distrus de puhoiul străinilor, care au năvălit în ţară. Soarta lui Dănilă este o imagine a destinului poporului român, jefuit fără milă de tătari şi de turci, de unguri şi de austrieci, de greci, cazaci, poloni.

      Agripina, fiica lui Dănilă, se căsătorise cu Păun Ozun, unul dintre vitejii, care s-au alăturat lui Tudor Vladimirescu. El a plecat, împreună cu zece flăcăi înarmaţi şi pregătiţi de Dănilă, ca să lupte împotriva jugului otoman şi a jafului fanariot, fiindcă erau „toţi copii de munte, cu bunăştiinţă într-ale flintei".


       Tema, eroii, conflictul, subiectul sunt luate din realitatea social-istorică. Păun Ozun plecase la luptă îndemnat de Dănilă, ca să-1 ajute pe Tudor Vladimirescu. Dănilă a aflat că Tudor Vladimirescu a pus stăpânire pe Bucureşti, că boierii i s-au supus, dar n-a mai primit de mult nici o veste şi toţi erau îngrijoraţi. Viaţa se scurgea în sat liniştită. Agripina făcea de mâncare la copii, când a auzit pocnete de pistoale şi strigăte : „Fugiţi!Fugiţi! Vin turcii!." Agripina îşi ia copiii, adică pe Vlad, Măriuca, Păunaş, şi, cu un efort disperat, urcă muntele Scripetele pieptiş, până la stâna lui Dănilă, spre a-şi pune copiii la adăpost.

      Nuvela are un caracter realist, fiindcă Agripina şi Păun Ozun sunt eroi tipici în împrejurări social-istorice tipice pentru neamul românesc de la începutul secolului al XIX-lea. Scriitorul adoptă o atitudine critică faţă de expansiunea imperiilor turc, rus şi austro-ungar, care doreau să-şi extindă puterea asupra principatelor române. Arta prozatorului constă în felul în care el redă această realitate social-istorică, prin gândurile şi sentimentele trăite de eroii săi.


2. La Vulturi! este un nume simbolic al unei nuvele simbolice. Vulturii reprezintă cele trei imperii — turc, rus şi austro-ungar — care sfâşiau poporul român, aşa cum vulturii din nuvelă l-au sfâşiat pe Păunaş. In acest context simbolic, aşa cum satul a fost atacat de turci, tot aşa ţara a fost jefuită sistematic de tâlharii organizaţi în hoarde: turci, tătari, unguri, austrieci, greci, cazaci, poloni, ruşi, evrei, germani.

     Aşa cum Agripina se ascunde pe poteca de munte şi-şi salvează copiii, tot aşa ţara şi-a ascuns în munţi fiii, adică poporul român, şi 1-a ajutat să supravieţuiască. Aşa cum Agripina face eforturi disperate pentru a supravieţui, tot aşa Ţara Românească va face un efort disperat, pentru a scăpa de lipitorile fanariote, de tâlharii turci, de grecii conduşi de Ipsilanti, de ruşi, de unguri sau de austrieci.

     Moş Dănilă ia buciumul şi sună „Alergaţi, ciobani!", coboară, împreună cu ceilalţi păstori, în poiana unde fusese ascuns Păunaş, vede penele care arătau lupta dintre vulturi şi, căzut în genunchi, se roagă lui Dumnezeu, nu pentru el, ci pentru întregul popor român, fiindcă numai Dumnezeu putea să pună un sfârşit acestui continuu martiraj al neamului românesc. Moş Dănilă este un personaj simbolic, un prototip al omului carpato-dunărean, care a supravieţuit cu greu timp de două milenii, dând dovadă de sacrificiu, de dragoste faţă de ţară. Românii au trebuit să ducă un război permanent în toate părţile, pentru a-şi păstra fiinţa naţională, pentru a-şi afirma conştiinţa naţională şi creştină ortodoxă împotriva ucenicilor satanei.

        Nuvela aduce o imagine a satului şi a ţăranului român de la începutul secolului trecut, silit mereu să refacă ceea ce au dărâmat năvălitorii.

...

Păreri:
  • 2 din 5 stele! Autor: Vizitatorul | 24.11.2016
    e destul de scurta
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com