logare  |  registrare

Sisteme informatice de gestiune

Sisteme informatice de gestiunezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 30 octombrie 2013
Sisteme informatice de gestiune
1.33 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Sisteme informatice de gestiune


Complexitatea vieţii economice în condiţiile concurenţei impuse de economia de piaţă determină creşterea rolului informaţiei în procesul de gestiune a întreprinderii şi de luare a deciziilor. Informaţia a devenit ea însăşi o resursă, de corectitudinea ei depinzând calitatea deciziilor luate şi, implicit, a rezultatelor obţinute. Pentru obţinerea informaţiei sunt prelucrate colecţii complexe, în care datele sunt grupate conform caracteristicilor comune.

Utilizarea eficientă a tehnologiilor informaţionale în întreprinderi nu se poate face fără cunoaşterea detaliată a domeniilor de aplicabilitate. Activitatea financiar-contabilă este unul dintre primele domenii în care sistemele informatice au fost aplicate cu succes. Actualmente în majoritatea întreprinderilor în care procesul de informatizare este avansat ponderea aplicaţiilor din domeniul financiar-contabil este mare.

Automatizarea sistemului de evidenţă contabilă este caracterizată de implementarea programelor care automatizează un anumit sector de evidenţă, care este specific fiecărei întreprinderi. Aceasta facilitează munca de rutină a contabilului, care are mai mult timp pentru efectuarea analizei economico-financiare a întreprinderii, căutarea rezervelor interne de mărire a eficacităţii lucrului. Implementarea sistemului automatizat de evidenţă permite: mult mai operativ de efectuat evidenţă, înscrierea informaţiei operative într-un timp stabilit, găsirea şi introducerea operativă a informaţiei economice necesare, automatizarea îndeplinirii rapoartelor financiare şi contabile, se micşorează volumul de lucru şi cantitatea erorilor posibile.


Sisteme informaţionale şi informatice. Generalităţi.

Noţiunea de sistem e foarte larg răspândită în toate domeniile de activitate umană, însă în diferite domenii de activitate această noţiune poartă un caracter specific acestui domeniu.

Sistemul e o totalitate de elemente de natură diferită care au legături între ele, formează un tot întreg şi activează pentru a atinge un scop bine determinat.

Un sistem reprezintă un ansamblu de componente (elemente) interdependente, între care se stabileşte o interacţiune dinamică, pe baza unor reguli prestabilite, cu scopul atingerii unui anumit obiectiv.

Condiţiile necesare pentru ca un obiect, un eveniment sau proces să poată fi tratat ca un sistem sunt: Ele sunt: 1. existenţa unui nr. finit de elemente, 2 existenţa legături dintre elemente, 3 integritatea, 4 existenţa unui scop pus în faţa sistemului.

Elementele stau la baza sistemului ele pot fi de diferită natură. Fiecare element are un loc şi un rol bine determinat. Activitatea lor se execută prin intermediul legăturilor cu celelalte elemente. Legăturile pot fi de mai multe feluri însă de obicei se evidenţiază 3 tipuri mai însemnate de legături:

a) ierarhice sunt cele mai simple şi ele presupun subordonarea elementelor unul faţă de altul. Schematic aceste legături se prezintă în formă de arbore.

b) în formă de reţea sunt puţin mai complicate şi presupun că legătura dintre elemente se va face cu ajutorul elementelor intermediare.

c) relaţionale au mai multe posibilităţi şi presupun că orice element a sistemului poate face legătură directă cu alt element al sistemului.

Elementele împreună cu legăturile dintre ele formează structura sistemului.

 

Conform teoriei sistemelor orice organism economic este un sistem deoarece:

- prezintă o structură proprie alcătuită dintr-o mulţime de elemente care interacţionează între ele pe principii funcţionale;

- fluxurile (legăturile) existente între componentele organizatorice implică resursele (potenţialul) organismului economic. În cadrul oricărui organism economic se produc fluxuri materiale, financiare, informaţionale;

- mulţimea componentelor organizatorice şi interacţiunea dintre acestea urmăresc realizarea unui anumit obiectiv global: funcţionarea întreprinderii într-un mod optim.

1.2. Întreprinderea şi sistemul ei informaţional

USE poate fi privită ca un sistem componenţa şi structura căruia este determinată de structura organizatorică, apartenenţa de ramură, specificul proceselor de producere şi tehnologiile utilizate, metodele de conducere, capacităţile şi dimensiunile întreprinderii etc. Elemente pot fi: personalul, tehnologiile utilizate, materia primă, mijloacele fixe şi circulante, informaţia disponibilă etc.

Întreprinderea se consideră formată din următoarele trei subsisteme:

1. subsistemul de conducere (decizional)

2. subsistemul de informare (informaţional)

3. subsistemul de execuţie (operaţional).

Subsistemul de execuţie cuprinde ansamblul activităţilor specifice întreprinderii: aprovizionarea, producerea, desfacerea, exportul, transportul etc. Volumul şi calitatea acestor activităţi se reflectă prin intermediul datelor care de obicei sunt fixate în documentele respective. Ele redau starea şi dinamica proceselor economice care trebuie gestionate. Datele mai apoi sunt transmise subsistemului informaţional.

Subsistemul informaţional include anumite elemente ca: principii, metode, procedee, mijloace tehnice, personal calificat şi structuri organizatorice ce se folosesc pentru generalizarea, culegerea, transmiterea, prelucrarea, codificarea, filtrarea, stocarea datelor, adică acest subsistem realizează o anumită tehnologie informaţională. La etapa de prelucrare a tehnologiei informaţionale, datele se transformă în informaţii. Informaţiile obţinute în rezultatul prelucrării sunt analizate şi transmise subsistemului decizional. SS informaţional joacă un rol dublu : pe de o parte asigură toate informaţiile necesare luării deciziilor la toate nivelurile de responsabilitate, conducere şi control iar pe de altă parte asigură căile de comunicare dintre celelalte subsisteme. Totodată asigurând legătura mediul intern al întreprinderii şi cel extern (mediul economic, financiar, bancar)

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net