logare  |  registrare

Codul silvic al Republica Moldova

Codul silvic al Republica Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 01 noiembrie 2012
Codul silvic al Republica Moldova
401.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

Codul silvic

 nr.887-XIII  din  21.06.1996

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.4-5/36 din 16.01.1997

 * * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Legislaţia silvică

Articolul 2. Fondul forestier

Articolul 3. Noţiuni principale

Articolul 4. Terenurile din fondul forestier

Articolul 5. Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Articolul 6. Dreptul de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier

 

Capitolul II

COMPETENŢA PARLAMENTULUI, GUVERNULUI ŞI A AUTORITĂŢILOR

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PRIVIND REGLEMENTAREA

RELAŢIILOR SILVICE

Articolul 7. Competenţa Parlamentului

Articolul 8. Competenţa Guvernului

Articolul 9. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale

 

Capitolul III

ADMINISTRAREA ŞI GOSPODĂRIREA FONDURILOR FORESTIER ŞI CINEGETIC

Articolul 10. Obiectivele administrării şi gospodăririi fondului forestier

Articolul 11. Administrarea de stat a fondurilor forestier şi cinegetic

Articolul 12. Sarcinile autorităţii silvice centrale

Articolul 13. Administrarea şi gospodărirea pe alte terenuri silvice

Articolul 14. Divizarea pădurilor pe grupe şi subgrupe funcţionale

Articolul 15. Modul de clasificare a pădurilor pe grupe, subgrupe şi categorii funcţionale

Articolul 16. Stabilirea vîrstei exploatabilităţii şi a ciclului de producţie forestieră

Articolul 17. Modul de înstrăinare şi de atribuire a terenurilor din fondul forestier în alte scopuri decît cele silvice

Articolul 18. Edificarea obiectelor în scopuri ce ţin de gospodărirea fondului forestier

Articolul 19. Revendicările faţă de proiectarea, amplasarea, construirea şi darea în exploatare a obiectelor care pot afecta pădurile

Articolul 20. Controlul de stat asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic

Articolul 21. Competenţa autorităţii silvice centrale

Articolul 22. Competenţa autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător

Articolul 23. Controlul obştesc asupra stării, folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic

 

Capitolul IV

GESTIUNEA ŞI FOLOSIREA TERENURILOR DIN FONDUL FORESTIER

Articolul 24. Gestiunea fondului forestier

Articolul 25. Folosirea terenurilor din fondul forestier

Articolul 26. Atribuirea terenurilor din fondul forestier în folosinţă

Articolul 27. Încetarea dreptului de gestiune asupra terenurilor din fondul forestier

Articolul 28. Încetarea dreptului de folosinţă a terenurilor din fondul forestier

 

Capitolul V

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE GESTIONARILOR DE TERENURI

DIN FONDUL FORESTIER ŞI BENEFICIARILOR SILVICI

Articolul 29. Drepturile şi obligaţiunile gestionarilor de terenuri din fondul forestier

Articolul 30. Drepturile şi obligaţiunile beneficiarilor silvici

Articolul 31. Protecţia gestionarilor de terenuri din fondul forestier şi beneficiarilor silvici

Articolul 32. Accesul cetăţenilor în păduri

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com