logare  |  registrare

Codul civil - Dreptul internaţional privat

Codul civil - Dreptul internaţional privatzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul civil - Dreptul internaţional privat
105.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

CODUL CIVIL


CARTEA A CINCEA

DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

 nr. 1107-XV din 06.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002

  

* * *

C U P R I N S

 

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT  

Articolul 1576. Determinarea legii aplicabile raporturilor de drept civil cu element de extraneitate

Articolul 1577. Calificarea conceptelor juridice

Articolul 1578. Stabilirea conţinutului normelor de drept străin

Articolul 1579. Aplicarea dreptului statului cu o pluralitate de sisteme de drept

Articolul 1580. Principiul reciprocităţii

Articolul 1581. Clauza de ordine publică

Articolul 1582. Aplicarea normelor imperative

Articolul 1583. Trimiterea la legea străină

Articolul 1584. Retorsiunea

Articolul 1585. Recunoaşterea drepturilor dobîndite în alt stat

Articolul 1586. Tratatele internaţionale

 

Titlul II

NORMELE CONFLICTUALE

 

Capitolul I

STATUTUL PERSOANEI FIZICE  

Articolul 1587. Legea naţională a persoanei fizice

Articolul 1588. Capacitatea juridică a cetăţenilor străini şi a apatrizilor

Articolul 1589. Numele cetăţenilor străini şi al apatrizilor

Articolul 1590. Capacitatea de exerciţiu a cetăţenilor străini şi a apatrizilor

Articolul 1591. Declararea cetăţeanului străin sau apatridului incapabil sau limitat în capacitatea de exerciţiu

Articolul 1592. Tutela şi curatela

Articolul 1593. Declararea dispariţiei fără veste sau morţii cetăţeanului străin sau apatridului

Articolul 1594. Înregistrarea în străinătate a actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova

Articolul 1595. Activitatea comercială a cetăţenilor străini şi apatrizilor

 

Capitolul II

STATUTUL PERSOANEI JURIDICE  

Articolul 1596. Legea naţională a persoanei juridice străine

Articolul 1597. Legea aplicabilă reprezentanţelor (sucursalelor) şi filialelor persoanei juridice

Articolul 1598. Regimul naţional de activitate al persoanelor juridice străine în Republica Moldova

Articolul 1599. Legea naţională a organizaţiilor care, potrivit dreptului străin, nu sînt persoane juridice

Articolul 1600. Participarea statului în raporturile de drept civil cu element de extraneitate

 

Capitolul III

DREPTURILE REALE ŞI DREPTURILE PERSONALE NEPATRIMONIALE  

Articolul 1601. Dispoziţii generale cu privire la drepturile reale

Articolul 1602. Dobîndirea şi stingerea drepturilor reale

Articolul 1603. Drepturile reale asupra mijloacelor de transport

Articolul 1604. Drepturile reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat

Articolul 1605. Drepturile reale asupra bunurilor mobile aflate în curs de transport

Articolul 1606. Titlurile de valoare

Articolul 1607. Drepturile personale nepatrimoniale

Articolul 1608. Formele de publicitate

 

Capitolul IV

ACTUL JURIDIC  

Articolul 1609. Legea aplicabilă actului juridic

 

Capitolul V

OBLIGAŢIILE CONTRACTUALE ŞI EXTRACONTRACTUALE  

Articolul 1610. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale contractului

Articolul 1611. Legea aplicabilă contractului în lipsa unui consens asupra determinării ei

Articolul 1612. Acţiunea legii aplicabile

Articolul 1613. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale contractului

Articolul 1614. Gestiunea de afaceri şi obligaţiile din îmbogăţirea fără justă cauză

Articolul 1615. Actul ilicit

Articolul 1616. Răspunderea pentru prejudicii cauzate personalităţii

Articolul 1617. Răspunderea pentru produsele viciate

Articolul 1618. Răspunderea pentru concurenţă neloială

Articolul 1619. Transmiterea şi stingerea obligaţiilor

Articolul 1620. Moneda de plată

 

Capitolul VI

RAPORTURILE DE SUCCESIUNE CU ELEMENT DE EXTRANEITATE  

Articolul 1621. Legea aplicabilă succesiunii

Articolul 1622. Legea aplicabilă bunurilor succesorale

Articolul 1623. Legea aplicabilă succesiunii testamentare

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net