logare  |  registrare

Codul civil-drepturile reale

Codul civil-drepturile realezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul civil-drepturile reale
389 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

CODUL CIVIL

 

CARTEA A DOUA

DREPTURILE REALE

nr. 1107-XV din 06.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002

* * *

C U P R I N S

 

Titlul I

PATRIMONIUL

Articolul 284. Noţiunea de patrimoniu

Articolul 285. Bunurile

Articolul 286. Circuitul civil al bunurilor

Articolul 287. Animalele

Articolul 288. Bunurile imobile şi mobile

Articolul 289. Prevederile aplicabile drepturilor reale

Articolul 290. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile

Articolul 291. Bunurile divizibile şi indivizibile

Articolul 292. Bunul principal şi bunul accesoriu

Articolul 293. Bunurile fungibile şi bunurile nefungibile

Articolul 294. Bunul determinat individual şi bunul determinat generic

Articolul 295. Bunurile consumptibile şi bunurile neconsumptibile

Articolul 296. Bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat

Articolul 297. Bunurile complexe

Articolul 298. Universalitatea de bunuri

Articolul 299. Fructul

Articolul 300. Dreptul accesoriu şi dreptul limitat

Articolul 301. Rezultatele protejate ale activităţii intelectuale

Articolul 302. Banii

 

Titlul II

POSESIUNEA

Articolul 303. Dobîndirea şi exercitarea posesiunii

Articolul 304. Posesiunea nemijlocită şi posesiunea mijlocită

Articolul 305. Prezumţia proprietăţii

Articolul 306. Prezumţia de posesiune neîntreruptă

Articolul 307. Posesiunea de bună-credinţă

Articolul 308. Revendicarea de către posesorul de bună-credinţă a bunului aflat în posesiune nelegitimă

Articolul 309. Dreptul posesorului de bună-credinţă la posesiune netulburată

Articolul 310. Posesiunea legitimă

Articolul 311. Obligaţiile şi drepturile pe care le are posesorul de bună-credinţă în legătură cu predarea bunului

Articolul 312. Obligaţiile pe care le are posesorul de rea-credinţă în legătură cu predarea bunului

Articolul 313. Transmiterea posesiunii în virtutea succesiunii

Articolul 314. Stingerea posesiunii

 

Titlul III

PROPRIETATEA

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 315. Conţinutul dreptului de proprietate

Articolul 316. Garantarea dreptului de proprietate

Articolul 317. Întinderea dreptului de proprietate

Articolul 318. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite

Articolul 319. Drepturile dobîndite anterior transmiterii proprietăţii

 

Capitolul II

DOBÎNDIREA ŞI ÎNCETAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

 

Secţiunea 1

DOBÎNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de proprietate

Articolul 321. Momentul dobîndirii dreptului de proprietate

Articolul 322. Predarea bunului

Articolul 323. Ocupaţiunea

Articolul 324. Bunul găsit

Articolul 325. Dobîndirea dreptului de proprietate asupra bunului găsit

Articolul 326. Obligaţia proprietarului bunului găsit de a compensa cheltuielile şi de a plăti recompensă

Articolul 327. Comoara

Articolul 328. Accesiunea imobiliară naturală

Articolul 329. Accesiunea imobiliară artificială

Articolul 330. Accesiunea mobiliară

Articolul 331. Dreptul dobînditorului de bună-credinţă asupra mobilelor

Articolul 332. Uzucapiunea imobiliară

Articolul 333. Uzucapiunea mobilelor

Articolul 334. Unirea posesiunilor

Articolul 335. Posesiunea necesară uzucapiunii

Articolul 336. Întreruperea termenului necesar pentru invocarea uzucapiunii 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net