logare  |  registrare

Codul civil-dispoziţii generale

Codul civil-dispoziţii generalezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul civil-dispoziţii generale
629.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

CODUL CIVIL


 CARTEA ÎNTÎI

DISPOZIŢII GENERALE

 nr. 1107-XV din 06.06.2002

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002

 * * *

C U P R I N S

 Titlul I

DISPOZIŢII COMUNE

 

Capitolul I

LEGISLAŢIA CIVILĂ  

Articolul 1. Bazele legislaţiei civile

Articolul 2. Raporturile reglementate de legislaţia civilă

Articolul 3. Legislaţia civilă

Articolul 4. Uzanţa

Articolul 5. Analogia legii şi analogia dreptului

Articolul 6. Acţiunea în timp a legii civile

Articolul 7. Legislaţia civilă şi tratatele internaţionale

 

Capitolul II

APARIŢIA DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR CIVILE.

EXERCITAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR CIVILE  

Articolul 8. Temeiurile apariţiei drepturilor şi obligaţiilor civile

Articolul 9. Exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor

Articolul 10. Apărarea judiciară a drepturilor civile

Articolul 11. Metodele de apărare a drepturilor civile

Articolul 12. Declararea nulităţii actului ce contravine legii emis de o autoritate publică

Articolul 13. Autoapărarea

Articolul 14. Repararea prejudiciilor

Articolul 15. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale

Articolul 16. Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale

 

Titlul II

PERSOANELE

 

Capitolul I

PERSOANA FIZICĂ  

Articolul 17. Noţiunea de persoană fizică

Articolul 18. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

Articolul 19. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 20. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice

Articolul 21. Capacitatea de exerciţiu a minorului care a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 22. Capacitatea de exerciţiu a minorului care nu a împlinit vîrsta de 14 ani

Articolul 23. Inadmisibilitatea lipsirii şi limitării capacităţii de folosinţă şi de exerciţiu

Articolul 24. Declararea incapacităţii persoanei fizice

Articolul 25. Limitarea persoanei fizice în capacitatea de exerciţiu

Articolul 26. Activitatea de întreprinzător a persoanei fizice

Articolul 27. Răspunderea patrimonială a persoanei fizice

Articolul 28. Numele persoanei fizice

Articolul 29. Utilizarea numelui

Articolul 30. Domiciliul şi reşedinţa

Articolul 31. Domiciliul minorului şi al persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu

Articolul 32. Tutela şi curatela

Articolul 33. Tutela

Articolul 34. Curatela

Articolul 35. Autorităţile tutelare

Articolul 36. Instituirea tutelei şi curatelei

Articolul 37. Obligaţia de informare despre persoanele asupra cărora trebuie instituită tutela sau curatela

Articolul 38. Tutorele şi curatorul

Articolul 39. Caracterul personal şi gratuit al tutelei şi curatelei

Articolul 40. Obligaţiile tutorelui şi ale curatorului

Articolul 41. Administrarea patrimoniului celui pus sub tutelă

Articolul 42. Autorizaţia autorităţii tutelare pentru încheierea de acte juridice

Articolul 43. Interdicţia încheierii de acte juridice în numele celui pus sub tutelă sau curatelă

Articolul 44. Administrarea fiduciară a proprietăţii celui pus sub tutelă

Articolul 45. Păstrarea mijloacelor băneşti

Articolul 46. Îndepărtarea şi eliberarea tutorilor şi curatorilor de la îndeplinirea obligaţiilor lor

Articolul 47. Încetarea tutelei şi curatelei

Articolul 48. Patronajul asupra persoanelor fizice capabile

Articolul 49. Declararea persoanei dispărută fără veste

Articolul 50. Protecţia bunurilor celui dispărut fără veste

Articolul 51. Efectele apariţiei persoanei declarate dispărută fără veste

Articolul 52. Declararea persoanei decedată

Articolul 53. Efectele apariţiei persoanei declarate decedată

Articolul 54. Înregistrarea de stat a actelor de stare civilă

 

Capitolul II

PERSOANA JURIDICĂ 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net