logare  |  registrare

Relatii Internationale

Relatii Internationalezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 09 mai 2012
Relatii Internationale
210 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Relatii Internationale-curs1.1 Organisme şi organizaţii economice internaţionale. Modele de gestiune economică.

         Peisajul mondial suferă o continuă şi foarte dinamică schimbare în politică, economie şi sfera socială, antrenând p-u statele suverane consecinţe importante la nivel naţional. Acestea trebuie nu numai să facă faţă schimbărilor contextului internaţional ci şi să iasă din izolare, integrându-se în noile contexte chiar dacă uneori costurile acestei integrări sunt mari în raport cu puterea lor economică de moment. Aşadar, în locul politicilor economice ultranaţionaliste şi protecţioniste, statele lumii în drumul lor spre modernismul internaţional trebuie să accepte o nouă realitate în perpetuă schimbare; dispariţia blocului comunist şi dezvoltarea unei economii de piaţă în statele est şi central europene, apariţia şi proliferarea companiilor multinaţionale odată cu globalizarea pieţei, expansiunea economică agresivă a statelor asiatice (Japonia, Coreea), bazată pe un cost redus al capitalului – sunt numai câteva dintre aspectele generatoare de schimbări în peisajul internaţional.

       În acest context organismele şi organizaţiile internaţionale au nu numai un rol integrator dar şi regulator al sistemului internaţional de relaţii. Organizaţiile internaţionale pot fi guvernamentale şi non-guv-le. Cele guvernamentale sunt create printr-un act juridic legiferat cu acordul statelor implicate prin intermediul unui tratat şi capătă astfel personalitate juridică. Activitatea lor se desfăşoară pe baza unui statut propriu şi se articulează pe o structură ce conţine în general următoarele verigi:

  1. Adunarea generală
  2. Consiliul
  3. Secretariatul
  4. Comitete pe domenii.

Organizaţiile non-guvernamentale reprezintă instituţii create printr-o iniţiativă privată sau mixtă.

1.2.   Organizaţia Naţiunilor Unite

ONU reprezintă un forum mondial însărcinat cu menţinerea ordinii internaţionale, reglementarea conflictelor şi menţinerea păcii, fondată la San Francisco în iunie 1945 de către 51 de state membre fondatoare. În prezent ONU grupează majoritatea statelor de pe glob. Organele sale principale sunt:

  1. Adunarea Generală – un fel de Parlament mondial organizat pe principiul “un stat - o voce” şi având drept obiectiv menţinerea ordinii internaţionale.
  2. Consiliul de Securitate – organul restrâns, compus din 15 membri, adoptarea deciziilor se face cu acordul a 5 membri principali fiecare dintre ei avînd drept de veto, restul de 10 membri sunt aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani.
  3. ...
Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net