logare  |  registrare

Balanţa de plăţi

Balanţa de plăţizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 10 aprilie 2012
Balanţa de plăţi
72 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 131
Descriere

Balanţa de plăţiBalanţa de plăţi - instrument de analiză a fluxurilor financiare internaţionale 

1. Caracterizare generală, structura şi rolul balanţei de plăţi  externe

            Activitatea financiar–monetară internaţională este caracterizată de circulaţia unor mijloace de plată internaţionale de la o ţară la alta, a unor fonduri, care sunt atrase pe piaţa financiară mondială prin plasarea directă de capital, plasarea de titluri de credit în altă economie, activitatea primelor de asigurare, a cotizaţiilor la instituţiilor internaţionale, a dobânzilor etc.

            Existenţa activităţilor de creditare internaţională determină fluxuri de fonduri şi mijloace de plată pentru impulsionarea activităţilor de import-export, constituirea de depozite la bănci din oferta economiei proprii etc. La aceasta se mai adaugă şi transferurile particulare, utilizarea valutelor pentru mijlocirea efectivă a schimburilor economice, operaţiunile speculative ce se manifestă pe piaţa de valutară.

             Ansamblul acestor modalităţi de atragere de fonduri şi sume către sistemul valutar–financiar, precum şi fluxurile de reintrare în economiile naţionale de fonduri şi bani, fac obiectul balanţei de plăţi externe a fiecărei economii naţionale în care sunt înscrise. Interdependenţele profunde între forţele care guvernează spaţiul economic global şi cele aferente părţilor sale componente au făcut ca balanţa să reprezinte interfaţa relaţiilor naţionale cu restul lumii. Balanţa de plăţi externe este o declaraţie statistică întocmită pentru o perioadă de timp ce rezumă în mod sistematizat tranzacţiile economice ale unei ţări cu restul lumii.

În prezent toate ţările acceptă cvasiunanim anumite reguli în ceea ce priveşte operaţiunile lor internaţionale. Aceste reguli sunt prevăzute în ,,Manualul” editat de F.M.I şi care este revizuit periodic. Conform ultimei ediţii a ,,Balance of Payments Manual”, balanţa de plăţi externe reprezintă un tablou statistic sub formă contabilă, care înregistrează sistematic ansamblul fluxurilor reale, financiare şi monetare intervenite între rezidenţii unei economii şi restul lumii, în cursul unei perioade, de regulă 1 an.

            Se observă că în B.P.E sunt reflectate fluxurile ce apar între un număr foarte mare de agenţi economici naţionali, independenţi unii de alţi şi exteriorul.        Ca urmare, datele  înregistrate în B.P.E au o anumită doză de relativitate în ceea ce priveşte exactitatea. Balanţa de plăţi nu trebuie privită însă doar ca o simplă înregistrare descriptivă. Analiza acesteia permite evaluarea avantajelor şi dezavantajelor pe care fiecare naţiune le are din schimburile cu ţările terţe cu creditorii şi organismele financiare internaţionale.

            B.P.E cuprinde toate tranzacţiile de natură financiară/comercială fiind un bilanţ anual al acestor schimburi care comportă un activ (credit) şi un pasiv (debit) respectiv: tranzacţii cu titlu oneros, tranzacţii speciale (de compensare), transferuri unilaterale  (donaţii, ajutoare, burse, pensii). Elaborarea acestui document se bazează pe respectarea principiului dublei înregistrări ca urmare a faptului că orice tranzacţie implică un flux de valori care iese în contrapartidă cu un flux de valori care  intră sau invers.

Soldul tranzacţiilor curente include soldul comerţului cu bunuri (determinat pe baza datelor de export–import vamale, sau fiscale), soldul serviciilor şi cel al veniturile provenite din transferuri curente (exemplu transferuri unilaterale). Soldul tranzacţiilor curente şi al contului de capital reflectă capacitatea sau necesarul de finanţare al naţiunii în cauză şi reprezintă echilibrul global între investiţii şi economisire pentru ţara în cauză.

Soldul contului financiar este determinat de variaţia investiţiilor directe, a investiţiilor de portofoliu şi a altor investiţii. La acestea se adaugă şi variaţia activelor de rezervă (rezervele deţinute de autoritatea monetară în scopul echilibrării balanţei de plăţi sau în alte scopuri).

Soldul de finanţat este determinat de încasările şi plăţile din contul tranzacţiilor curente, contul de capital şi investiţiile directe. Aceasta se stabileşte pentru a obţine o imagine mai clară asupra impactului economic al investiţiilor directe (situaţia este mult mai aproape de realitate dacă se exclud investiţiile de portofoliu ce erau reflectate în balanţa de bază – concept la care s-a renunţat).

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com