logare  |  registrare

Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA

Planul de Acţiuni UE-MOLDOVAzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 21 februarie 2012
Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA
246.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 112
Descriere

Planul de Acţiuni UE-MOLDOVA


1. Introducere

    Extinderea Uniunii Europene de la 1 mai 2004 a determinat o schimbare istoricã pentru Uniune în termeni politici, geografici şieconomici, consolidînd în continuare interdependenţ  a politicã şi economicã dintre UE şi Moldova. Extinderea oferã UE şi Moldovei oportunitatea de a dezvolta o relaţie de continuă apropiere mergînd dincolo de cooperare, de a implica într-o mã surã semnificativã integrarea economicã şi de a aprofunda cooperarea politicã . Uniunea Europeanã şi Moldova sunt determinate sã utilizeze aceastã ocazie pentru a-şi consolida relaţiile şi a promova stabilitatea, securitatea şi bunã starea. Abordarea este fundamentatã de parteneriat, proprietate comunã şi diferenţ  iere. Ea va contribui la dezvoltarea în continuare a parteneriatului nostru strategic.

    Politica Europeanã de Vecinã tate a Uniunii Europene stabileşte obiective ambiţioase bazate pe angajamente pentru valorile comune şi implementarea efectivã a reformelor politice, economice şi instituţionale.

    Moldova este invitatã sã stabileascã cu UE relaţii politice, de securitate, economice şi culturale mai intense, sã intensifice cooperarea transfrontalierã şi sã împãrtãş eascã responsabilitatea pentru prevenirea şi solu  ţionarea conflictelor. Unul dintre obiectivele cheie ale acestui Plan de Acţiuni va fi sus ţinerea în continuare a unei soluţionãri viabile a conflictului Transnistrean. Nivelul de ambiţie a relaţiei va depinde de gradul de angajament al Moldovei pentru valorile comune, precum şi capacitatea sa de a implementa prioritãţile convenite în comun. Ritmul progresului relaţiei va recunoa şte pe deplin eforturile Moldovei şi realizãrile concrete în îndeplinirea acestor angajamente.

Acest Plan de Acţiuni este primul pas în acest proces. Planul de Acţiuni UE Moldova este un document politic care stabileşte obiectivele strategice ale cooperãrii dintre Moldova şi UE. Cadrul temporar de implementare a Planului de Acţiuni este de 3 ani.

    Implementarea sa va contribui la îndeplinirea prevederilor Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) şi va încuraja şi sus ţine obiectivul Moldovei vizînd integrarea de mai departe în structurile economice şi sociale europene. Implementarea Planul de Acţiuni va avansa semnificativ ajustarea legislaţiei, normelor şi standardelor Moldovei la cele ale Uniunii Europene. În acest context, Planul de Acţiuni va construio bazã solidã pentru integrarea economicã bazatã pe adoptarea şi implementarea regulilor şi reglementãrilor economice şi comerciale avînd potenţ  ialul sã sporeascã comerţul, investiţiile şi creşterea. Mai mult ca atît el va ajuta la elaborarea şi implementarea politicilor şi mã surilor vizînd promovarea creşterii economice şi coeziunii sociale, reducerea sãrã ciei şi protejarea mediului, contribuind astfel la obiectivul pe termen lung al dezvoltãrii durabile.

Moldova şi UE vor coopera strîns în vederea implementãrii Planului de Acţiuni.

Noi perspective de parteneriat

Politica Europeanã de Vecinãtate deschide noi perspective de parteneriat:

• Perspectiva avansãrii dincolo de cooperare spre un grad semnificativ de integrare, inclusiv prin accesul pe piaţa internã a UE şi posibilitatea de a participa progresiv la aspecte cheie ale politicilor şi programelor UE;


2.1 Dialogul politic şi reformele Democraţia şi supremaţia legii

2.2 Cooperarea pentru soluţionarea conflictului transnistrean

2.3. Reforma şi dezvoltarea social-economicã Creşterea bunã stãrii populaţiei

2.4. Comefrţul, piaţa şi reforma regulatorie

2.5 . Cooperarea în domeniul justiţiei şi  afacerilor interne Problemele privind migraţia (migraţia legalăşi  ilegală, readmisia, viza, azilul)

2.6. Transport, energie, telecomunicaţii, mediu, şi  cercetări, dezvoltare şi inovaţii.

2.7. Contactele interumane Educaţie, tineret şi  instruire

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com