logare  |  registrare

Concepţia lui Vasile Conta

Concepţia  lui Vasile Contazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 28 martie 2011
Conceptia lui V. Conta
42.51 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 56
Descriere

CONCEPŢIA   DETERMINISTĂ

 A LUI  VASILE  CONTA

 

Filozofia lui Vasile Conta include ca o idee principală a sa  ideea determinismului universal. Şi in această problemă el s-a oprit asupra problemelor mai complexe, a căror cercetare a inceput să fie realizată cu succes abia în secolul XIX-lea, cum sunt cele psihice şi sociale, spre a demonstra ceracterul lor legic . Militând cu fermitate în favoarea determinismului materialist, gânditorul român a fost un adversar intransigent, al teoriilor indeterministe, în special al teoriei liberului arbitru, care puneau la baza lumii voinţa, indiferent cum era concepută ca o forţă oarbă, inconştientă, ori ca o forţa conştientă naturală sau supranaturală. În concepţia sa asupra determinismului se manifestă clar două tendinţe ce corespund clar celor două direcţii ale luptei duse de el în această problemă: pe de o parte combate voluntarismmul indeterminist, iar pe de alta parte repudiaza “fatalismul religios”, predeterminarea. Împortriva teoriei liberului arbitru , Conta afirmă că toate fenomenele sunt conduse de legi imuabile “fatale“ care exclud întâmplarea şi libertatea voinţei; fatalismul religios îi opune o concepţie ce admite într-o oarecare măsura libertatea de acţiune a omului, bazată pe cunoaşterea cauzalităţii problemelor.


Militând in special împotriva indeterminismului, Conta relevă de la început legitatea fenomenelor lumii, afirmând că toate fenomenele de care se ocupă ştiinţele pozitive “ sunt reulate de către legi inflexibile” . Respingând liberul-arbitru el exclude deplina libertate a voinţei: “Prin urmare nu există nimic din ceea ce s-a numit voinţă liberă, lumească sau dumnezeiască “.


Deşi Conta îşi îndreaptă eforturile spre a demonstra legitatea fenomenelor psihice şi a celor sociale, el urmăreşte în primul rând să argumenteze ideea că determinismul recunoscut în domeniul fenomenelor fizice există şi în celelalte domenii. Este evident că făcând clasificarea legilor, el recunoaşte specificul legităţii fenomenelor psihice şi sociale dar nu asupra acestui specific îşi concentrează atenţia. În ultimă instanţă el se limitează la extinderea ideii determinismului asupra altor domenii, aşa incât, trăsăturile determinismului susţinut de el sunt similare trăsăturilor acelei concepţii care a apărut mai devrememe fiind condiţionata de dezvoltarea mecanicii şi fizicii. El are meritul de a fi adus argumente convingătoare în sprijinul determinismului social. Deoarece el nu s-a preocupat de specificul legii societăţii şi a conceput necesitatea ca un lanţ neântrerupt de cauze şi efecte, Conta a ajuns inevitabil la un determinism metafizic, denumit de el,  Fatalism. În concepţia sa , fatalism înseamnă o necesitate absolută  in faţa căreia voinţa omului este neputincioasă, fiindu-i subordonată complet.

Filozofia materialist dialectică a folosit termenii obiectiv , obiectivitate, care exprimă mult mai precis însuşirile legilor de a fi proprii lucrurilor, de a nu putea fi desfiinţate sau modificate de oameni.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com