logare  |  registrare

Bogdan Petriceicu HASDEU

Bogdan Petriceicu HASDEUzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 20 noiembrie 2011
Bogdan Petriceicu HASDEU
79 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Bogdan Petriceicu HASDEU

1838-1907

spirit enciclopedist de talie europeană, Cantemir al secolului al XlX-lea"


B. P. Hasdeu a fost o personalitate de primă importanţă a culturii ro­mâneşti din cea de-a doua jumătate a secolului al XlX-lea. Ca scriitor, ziarist, lingvist, folclorist şi istoric român, având o intuiţie şi erudiţie de invidiat, vorbind peste zece limbi, reprezintă un fondator în diferite do­menii. A fost întemeietorul teoriei circulaţiei cuvintelor, a analizat sub­stratul autohton dacic, a publicat documente importante despre istoria românilor, a scris prima mare dramă istorică din literatura românească, a contribuit la îmbogăţirea limbii literare.


      Data naşterii lui B. P. Hasdeu este controversată, dar se consideră 26 februarie 1838 (însuşi Hasdeu indică această dată). Locul naşterii este satul Cristineşti, judeţul Hotin. Este fiul lui Alexandru Hâjdău şi al Eli-zabetei Daucş, o veche familie de boieri moldoveni cu tradiţii istorice şi culturale vaste. Tatăl său făcuse studii la Harkov şi Mlinchen, având preocupări filologice, istorice, folclorice, filosofice. Astfel, Bogdan ca­pătă singur multe cunoştinţe, ca autodidact, cu ajutorul bibliotecii tatălui său şi recomandărilor acestuia. Instrucţiunea primită acasă are la bază Gramatica românească a lui Heliade-Rădulescu.

în 1841 familia se mută cu traiul în Podolia, tatăl având de înfrun­tat opresiunea autorităţilor din cauza vederilor sale politice. Când micul Hasdeu are 10 ani, se stinge din viaţă mama lui. Bogdan face studii ele­mentare la o şcoală publică, apoi la un colegiu. Mediul gimnazial polo­nez lasă o impresie de neşters asupra adolescentului, ecouri regăsindu-se în viitoarea sa operă.

     După ce Alexandru Hâjdău se stabileşte în Basarabia, fiul său urmea­ză, din 1851, liceul aristocraţiei ruse de la Chişinău. Ulterior, din 1854, frecventează cursuri de drept, istorie şi filologie la Universitatea din Harkov (Rusia), fără a le termina însă. Are preocupări mai cu seamă de istorie şi cultivă boema. Părăseşte studiile pentru a se înrola în armată, într-un regiment de husari. La cei 16 ani ai săi, alcătuieşte o culegere de „cântece populare moldoveneşti cu note istorice". Primele scrieri literare ale lui Has-deu sunt în rusă (de exemplu, fragmentul dramatic Domniţa Voichiţa).

      În 1857 demisionează din armată, se stabileşte la Iaşi şi editează câteva reviste {Foaie de istorie română, Foiţa de istorie şi literatură), unde a publicat originalul şi traducerea multor documente vechi din is­toria Moldovei. în 1858 aduce din biblioteca tatălui său, de la Chişinău, mai mult de 4000 de volume de cărţi şi reviste, donându-le Bibliotecii şcolilor din Moldova. Este numit custode al Bibliotecii din Iaşi. Susţine Revoluţia de la 1848 şi reformele democratice prin multe articole publi­cate în acea perioadă.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net