logare  |  registrare

Contracte comerciale

Contracte comercialezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 10 octombrie 2011
Contracte comerciale
406.88 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

Contracte comerciale


Plan

1.1.  Noţiune

1.2.  Încheierea şi executarea contractului 

2.1. Contractul de vânzare-cumpărare 

2.2. Contractul de mandat comercial

2.3. Contractul de comision

2.4. Contractul de consignaţie

2.5. Contractul de report

2.6. Contractul de cont curent

2.7. Contractul de franciză

2.8. Contractul de leasing


    1.1.  Noţiune

Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreună).

    Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

     În dreptul român, termenul de contract este echivalent cu cel de convenţie, concluzie care rezultă indubitabil din expresia folosită de legiuitor: titlul III din Codul civil este denumit „Despre contracte sau convenţii”.

      * În dreptul francez, termenul de contract a fost folosit iniţial pentru a desemna acordul de voinţă creator de obligaţii numai în cazurile expres arătate de legiuitor într-una din următoarele forme: verbală, scrisă sau remiterea obiectului contractului. Numai patru categorii de contracte au fost numite consensuale: vânzarea, închirierea, mandatul şi societatea.

    Relativitatea conţinutului noţiunii de contract rezultă din definiţia dată de legiuitor. De exemplu, în raporturile precontractuale este greu de stabilit unde se termină aceste raporturi şi unde încep relaţiile contractuale. Adesea conţinutul contractului este fixat de legiuitor, părţile contractante exprimându-şi doar dorinţa de a li se aplica dispoziţiile legale (contracte de adeziune).

Jurisprudenţa franceză nu tratează în toate situaţiile convenţia de asistenţă ca un contract, fiind astfel la limita quasicontractului şi delictului.

    *Dreptul englez prezintă contractul ca o afacere şi rareori ca acord de voinţă care să se bazeze pe încredere.

    *În dreptul american contemporan, contractul este privit ca un instrument de schimburi economice, distingându-se două varietăţi:

 -contractul clasic, care presupune negocieri prealabile, efectele sale fiind instantanee (de exemplu, cumpărarea unui produs de consumaţie);

  -contractul relaţional, care are o mare importanţă economică şi socială, încheierea sa fiind precedată de lungi tratative şi negocieri vizând un număr considerabil de persoane, fiind renegociabil.

    Din analiza comparatã rezultã cã orice contract este o convenþie și nu un act unilateral, care are ca obiect crearea de obligaþii. Dacã orice contract este o convenție, nu orice convenție este un contract: de exemplu, unele convenții prin care se transmit ori se sting drepturi și obligații (cesiunea de creanțã și remiterea de datorie).

    Trebuie sã se facã deosebirea între contracte și simplele acte de complezenþã, de curtoazie care nu produc efecte juridice, deși sunt exteriorizate sub forma contractelor (de exemplu, invitația fãcutã de o persoanã, acceptatã de cel cãruia i se adreseazã de a viziona împreunã un spectacol, ori sfatul medical dat de un medic unui amic etc.).

      De asemenea, existã unele contracte care, deși nu sunt obligatorii totuși nu sunt lipsite de toate efectele juridice, fie pe motivul cã seamãnã cu un contract (angajamente de onoare, gentleman’s agreements, în dreptul internaþional public), fie cã prezintã un acord de principiu între pãrți, urmând a se purta tratative, negocieri legate de conþinut.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com