logare  |  registrare

Descentralizarea fiscala in Republica Moldova

Descentralizarea fiscala in Republica Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 09 martie 2013
Descentralizarea fiscala in Republica Moldova
Autor: OLya
68.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Descentralizarea fiscala in Republica Moldova

 

Cursul spre modernizarea sistemului de administraţie publică în Republica Moldova descrie o etapă nouă în dezvoltarea statului de drept, a regimului democratic şi garantării efective a libertăţilor şi drepturilor constituţionale în RM. Din această perspectivă, Concepţia întruneşte motivaţiile, obiectivele şi criteriile necesare pentru crearea unui sistem suplu, eficient şi adecvat obiectivului de modernizare şi europenizare a Republicii Moldova, în contextul implementării Planului de acţiuni UE-RM, şi extinderii UE din 2007 până la frontierele vestice ale RM.

 

Necesitatea adoptării unei viziuni strategice pentru dezvoltarea sistemului de administrare publică locală şi regională defineşte efortul politic de accelerare a transformărilor interne şi de consolidare a statului de drept, optimizării sistemului de autorităţi publice, definirii mai clare a rolului administraţiei de stat şi locale în societate. Reforma sistemului de administraţie publică locală şi regională completează efortul anterior de elaborare şi implementare a unei Strategii de reformă a administraţiei centrale (2005), identifică principalele obiective de dezvoltare strategică în contextul convenţiilor ratificate anterior în raport cu comunitatea internaţională, valorifică recomandările făcute anterior autorităţilor centrale de către Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei, estimând totodată efortul necesar constituirii unui sistem modern de administraţie publică în RM.

 

Descentralizarea contribuie la crearea unui mediu politic şi administrativ compatibil principiului de subsidiaritate. Autorităţile locale descentralizate şi autonome pot contribui mai eficient la combaterea sărăciei, furnizând servicii sociale spre grupurile cele mai vulnerabile, într-o manieră cât mai eficientă, flexibilă şi inovativă. Descentralizarea reprezintă un instrument de mediere a conflictelor, asigurând structuri şi modalităţi de participare democratică la guvernare. Administrarea descentralizată se înţelege şi ca un transfer de sarcini, resurse şi puteri de la stat spre nivelul primar şi intermediar în cadrul unor relaţii de cooperare şi solidaritate.

 

Creşterea autonomiei financiare a unităţilor administrative-teritoriale de I şi al II nivel de administrare va contribui la sporirea bunăstării populaţiei, utilizarea eficientă a resurselor financiare proprii, perfecţionarea mijloacelor de echilibrare, protecţia legală a autonomiei locale. Se va asigura redimensionarea unităţilor administrativ-teritoriale, modernizarea comunităţilor urbane şi rurale ale ţării pe baze echitabile şi viabile economic, contribuind la consolidarea unui nivel regional de guvernare locală, pe criterii de raţionalitate economică, reprezentare democratică şi solidaritate funcţională. În cadrul acestui proces se va accelera transferul de competenţe administrative şi economice de la nivelul central spre nivelul local şi regional, descentralizarea şi desconcentrarea serviciilor publice fiind evaluate prin criterii şi instrumente de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţenilor faţă de serviciile publice furnizate cetăţenilor.

 

Astfel, realizarea reformei administraţiei publice în Republica Moldova, în baza unei Concepţii Naţionale clar definite, constituie o prioritate majoră  pe o perioadă anume definită în timp, în decursul căreia administraţia publică locală se va ridica la nivelul standardelor europene, devenind mai eficace, mai transparentă, mai predictibilă, mai adaptabilă şi mai responsabilă în faţa colectivităţilor teritoriale. Concepţia defineşte cadrul strategic pentru dezvoltarea şi accelerarea reformei administraţiei publice locale şi regionale, ca expresie politică a voinţei de modernizare a ţării şi răspunde imperativului de consolidare democratică şi compatibilizare a autorităţilor publice locale, întărirea capacităţii instituţionale a structurilor locale şi regionale din RM. Totodată, Concepţia stabileşte priorităţile majore şi instrumentele necesare pentru întărirea şi consolidarea autonomiei locale; trasează obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung în această direcţie strategică, stabilind totodată etapele şi traseul orientativ pentru reforma cadrului normativ şi a practicilor operate de către autorităţile publice locale şi regionale, în temeiul standardelor şi practicilor europene în acest domeniu. Scopul final al acestei reforme este constituirea unei administraţii eficiente şi democratice ca instrument de modernizare a ţării.

  ...

Repere pentru apariţia Concepţiei naţionale în RM

Rezultatele aşteptate/impactul asupra dezvoltării locale şi situaţiei APL

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net