logare  |  registrare

Conceptul de administratie publica locala

Conceptul de administratie publica localazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 14 decembrie 2012
Conceptul de administratie publica locala
Autor: OLya
42.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Conceptul de administratie publica locala

 

Administraţia publică locală este totalitatea autorităţilor cu competenţă generală sau specială, constituie pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale.

Conform Constituţiei Republicii Moldova administraţia locală ţine să fie realizată prin voinţa poporului, exercită prin forme ale democraţiei directe şi reprezentative, adică prin participarea populaţiei la discutarea şi rezolvarea celor mai importante problem, alegerea organelor reprezentative, participarea la rezolvarea hotărârilor adoptate şi exercitarea controlului asupra activităţii organelor administrării locale.

Administraţia publică locală oferă infrastructura fizică şi politică care sprijină eforturile comunităţii şi cetăţenilor în domeniul economic, politic, social şi cultural.

Rolul administraţiei publice locale se schimbă şi va continua să se schimbe pe măsură ce problemele economice şi sociale pe care le întâmpină continuă să crească.

 

Conform Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, art. 4 (1) “Teritoriul Republicii Moldova este organizat sub aspect administrativ de judeţe, oraşe şi sate. Organizarea administrativă a teritoriului Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele) şi oraşele (municipiile) constituie primul nivel, iar judeţele, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia şi municipiul Chişinău constituie nivelul al doilea”.

Satul este o unitate administrativ teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin teritoriu, condiţiile geografice, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate se pot uni, formând o singură unitate administrativ-teritorială numită comună.

Municipiul este o localitate de tip urban cu rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică, politică, şi administrativă a republicii, cu importante structuri edilitar-gospodăreşti şi unităţi din domeniul învăţământului, ocrotirii sănătăţii şi culturii.

Judeţul este o unitate administrativ-teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe (municipii) şi reprezintă denumirea unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi.

Unităţile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, dispun de patrimoniu, beneficiază de autonomie financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitându-şi în condiţiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite.

 

Autorităţi ale administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg conform codului electoral, Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi gestionează treburile publice din sate (comune), oraşe (municipii) în condiţiile Legii.

În fiecare judeţ şi municipiul Chişinău este un consiliu, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice, care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean sau, respectiv, municipal. În executarea atribuţiilor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie consfinţită şi garantată de Legea supremă a Republicii şi alte legi.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net