logare  |  registrare

Codul de etica a functionarilor publici

Codul de etica a functionarilor publicizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 14 decembrie 2012
Codul de etica a functionarilor publici
Autor: OLya
67 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Codul de etica a functionarilor publici

 

Functionarii publici ca o categorie profesionalâ specialâ, care interactioneazâ cu oamenii având un puternic impect în mediul social de circumscriere, beneficiazâ de un cod de conduitâ propiu. Ca si în cazul medicilor, phihologilor si consilierilor sociali, magistratilor si avocatilor, functionarilor publici le sunt aplicabile un set de norme care exced cadrul legal ce reglementeazâ drepturile, obligatiile si atributiile profesionale. Aceste norme etice sunt deasemenea specifice, anumitor categorii de subiecti de drept, în rândul normelor de conduitâ socialâ si fac un corp legal separat Codul Etic al profesiei.

 

Sectiunea I Valorile çi principiile codurilor etice

Obiectul eticii este reprezentat de bine si râu dacâ admitem maniheismul primordial, între ce este moral §i imoral, in comportament §i atitudine. Suntem adesea obiçnuiti sâ facem afirmatii de genul "X este un om bun" sau "cetâteanul Y este un ticâlos" sau sâ ne punem întrebâri "Ce ar trebui sâ fac eu?" ori "este gresit sâ procedez astfel?".

Domeniul eticii poate fi denumit întradevâr ca întregul adevâr despre ceea ce este în acelasi timp comun tuturor acestor judecâti si specific fiecâruia în parte. Putem astfel lesne observa câ etica opereazâ cu valori sociale unanim recunoscute iar Codurile de eticâ cu valori ce se circumscriu unor anumite categorii si segmente socio-profesionale. Astfel norma socialâ de conduitâ edictatâ si înzestratâ cu puterea coercitivâ a legii devine normâ a legii (lato sensuu) etice.

Principiile etice ce guverneazâ activitatea functionarilor publici sunt relevate de caracterul activitâtii pe care acestâ categorie socioprofesionalâ îl desfâsoarâ, realizarea serviciului public si punerea în slujba intereselor cetâtenilor ca principali beneficiari ai activitâtii administratiei. Notiunea de administratie îsi are originea etimologicâ în limba latinâ ad minister servitor supus, iar administratia publicâ reprezintâ servitor al intereselor publice.

Principalul instrument prin care actioneazâ administratia publicâ sunt functionarii publici ca resursâ umanâ fundamentalâ a aparatului administrativ. Tocmai având în vedere câ factorul uman este element esential al administrtiei publice, constitutia în art. 72 (3) lit. i) stabileste câ "Statutul functionarilor publici" se reglementeazâ prin lege organicâ, iar Legea 188/1999 cu modificârile si completârile ulterioare stabileste un regim juridic special functionarilor publici, precum si raportul de functie publicâ.

Legea privind Statutul functionarilor publici reglementeazâ în Capitolul V drepturile si îndatoririle functionarilor publici, cu accent pe reglamentarea raporturilor de serviciu.

...

A. Valori etice raportate la exercitarea autoritatii publice:

Legalitatea este principiul conform caruia exercitarea functiei publice si realizarea tuturor actelor de competenta trebuie sa se faca cu respectarea Constitutiei si a tuturor legilor în spirutul si litera lor. De asemenea principiul legalitatii presupune si aplicarea legilor în interesul cetatenilor si pentru atingerea interesului general pentru care au fost elaborate. Astfel daca procedurile administrative sau normele metodologice ale unor acte normetive diferite sunt în conflict, functionarul public trebuie sa faca aplicabila norma care priveste drepturile cetateanului. Altfel spus în practica eticii functionarilor publici s-a consacrat principiul ca legea sau norme ale ei nu pot fi piedici pentru realizarea unor drepturi daca substanta legii presupune conferirea acelui drept. În toate statele europene acesta discutie teoretica, care îsi are resortul înproblemele practice, se dezvolta pe marginea principiilor deontologice care guverneaza administratia.

Responsabilitatea este principiul conform caruia functionarul public trebuie sa poarte responsabilitatea pentru actele sale. În acest sens exista si protectia, reglementata în toate sistemele de drept, pentru functionarii publici prin facultatea de a discerne toate chestiunile care îi sunt supuse atentiei de problemetica specifica realizarii competentilor functiei publice pe care o exercita.

Discernamantul este principiul conform caruia fiecare functionar public este dator sa actioneze legal, moral în realizarea atributiilor sale conform propriei convingeri, în acest sens fiind responsabil de decizia luata

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com