logare  |  registrare

Atribuirea contractului de achizitie publica

Atribuirea contractului de achizitie publicazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 30 septembrie 2012
Atribuirea contractului de achizitie publica
Autor: Olya
122.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Atribuirea contractului de achizitie publica


       Achiziţiile publice reprezintă una din activităţile cele mai sensibile, ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi întreprinderilor care funcţionează în sectorul public şi aceasta cel puţin din trei puncte de vedere:

1. se cheltuiesc „bani publici”, a căror alocare presupune respectarea anumitor cerinţe: transparenţă, economisire, şanse egale etc.

2. decizia aparţine unor „decidenţi aleşi” care în mod permanent sunt supuşi unei duble presiuni:

   a) din partea „alegătorilor”

   b) din partea profesioniştilor

3. aparent principiile de eficienţă şi eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere faptul că întotdeauna „proprietatea publică” nu stimulează eficienţa ci „cîştigul”.

       

    Pornind de la aceste premise, cartea prezentă nu reprezintă decât o sintetizare a principalelor prevederi legale privind achiziţiile publice. Aplicarea eficientă a prevederilor legale presupune personal cu experienţă în domeniul asigurării resurselor materiale în general şi al achiziţiilor publice în special.

    Aceasta înseamnă că achiziţiile publice nu reprezintă decât o etapă a unui proces de asigurare a resurselor materiale.

    Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

 

La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii:

Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant.

Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net