logare  |  registrare

Administratia publica din Republica Moldova

Administratia publica din Republica Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 25 septembrie 2012
Administratia publica din Republica Moldova
Autor: Olya
136 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Administratia publica din Republica Moldova


1. Scurt aspect istoric privind sistemul administraţiei publice locale.

       Obţinîndu-şi independenţa sa de URSS, Republica Moldova a încercat să urmeze cu mult zel exemplul celor mai multe dintre ţările Europei Cen­trale şi de Est pentru a-şi reforma instituţiile sale publice, economia, cadrul juridic normativ, inclusiv în ceea ce privea reformarea hotărîtă a domeniului administraţiei publice locale, eliberate de dogmatismul şi schelele statului-partid, disociindu-şi practicile actuale de experienţa vechiului sistem sovietic de control şi distribuţie a resurselor. În plan cronologic, putem identifica trei perioade de căutări şi de întemeieri ale unui sistem de administraţie publică locală.

 

     Prima perioadă (1990 - decembrie 1994). În 1990, Comisia permanentă a Parlamentului pentru autoadministrarea locală şi economia locală, realizînd prevederile Legii privind bazele generale ale autoadministrară locale adoptată la 10.07.1991 şi, ţinînd cont de curentele puternice care se opuneau reformelor democratice, a organizat grupe de lucru pentru pregătirea unui set de proiecte de legi necesare lansării unui nou sistem de administraţie publică locală. Astfel, în scurt timp, Parlamentului i-au fost prezentate trei proiecte de legi, care stabileau de jure scheletul noului sistem de admini­straţie publică locală, cum ar fi:

   1.Cu privire la organizarea administrativă a teritoriului (care prevedea lichidarea celor 40 de raioane şi o nouă delimitare a teritoriului în 7 sau 9 judeţe);

  2.Cu privire la administrarea public= local= (conceput în spiritul celor mai bune tradiţii europene, fundamentat pe elementele de drept comparat, inclusiv ale legislaţiei unor ţări cu o îndelungată experienţă în acest domeniu şi respectînd principiile autonomiei locale enunţate în "Carta Europeană: exerciţiul autonom al puterii locale";

   3.Cu privire la alegerile locale (care, de asemenea, a fost conceput în baza unor tradiţii democratice în organizarea sufragiilor electorale ale ţărilor cu un înalt grad de dezvoltare al democraţiei reprezentative).

 

    Din păcate, nici unul din proiectele prezentate, în ultimă instanţă, nu a figurat pe ordinea de zi a Parlamentului care, în februarie 1994 s-a autodizolvat, motivele care au determinat dizolvarea lui fiind şi neacceptarea categorică, ostentativă, a reformei administrativ-teritoriale de către un grup de deputaţi ai fracţiunii "Viaţa satului" (viitorul Partid Democrat Agrar care a tergiversat reforma administrativă pînă la alegerile parlamentare din 1998).

     Perioada a doua (1994 — decembrie 1998). Această perioadă începe la 29 iulie 1994, data cînd a fost adoptată Constituţia Republicii Moldova, în care au intrat drept principii fundamentale şi prevederi exprese asupra elementelor de bază ale noului sistem de administrare publică locală: articolul 109 (fixează principiile de bază ale administraţiei publice locale); articolul 110 (stabileşte organizarea administrativ-teritorială a ţării); articolul 111 (oferă posibilitatea acordării unor localităţi statute speciale de autono­mie); articolul 112 (determină structura autorităţilor săteşti şi orăşeneşti); articolul 113 (stipulează funcţiile consiliului raional). Vom evidenţia articolul 109 al Constituţiei care fixează principiile de bază ale organizării admini­strării publice locale: autonomia locală; descentralizarea serviciilor publice; eligibilitatea autorităţilor publice locale; consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net