logare  |  registrare

Admin-tie publica

Structura actelor normative
 • Structura actelor normative
 • Actul normativ are următoarele părţi constitutive: titlul şi, dacă este cazul, preambulul, formula introductivă, partea dispozitivă, formula de atestare a autenticităţii actului
Structura administratiei publice
 • Structura administratiei publice
 • Reţinem faptul că un sistem se poate organiza sub forma următoarelor tipuri de structuri:structura lineară, structura funcţională care determină pluralitatea conducerii, structura mixtă...
Structura ierarhic - funcţionala
 • Structura ierarhic - funcţionala
 • Organizarea ierarhic-functionala a administraţiei publice (de stat) presupune stabilirea unor niveluri ierarhice pe categorii de instituţii in funcţie de domeniul in care îţi desfăşoară...
Structura organizatorică in sectorul public
Structura teritoriala
 • Structura teritoriala
 • Structura teritoriala este formata din: instituţii centrale sau naţionale si instituţii locale, care au competente teritoriale limitate la teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea
Structuri specifice activitatilor din administratia publica
Strucutra administrativa in Dacia provincie romana
Subiectii actelor de coruptie
 • Subiectii actelor de coruptie
 • Subiecti ai actelor de coruptie si de protectionism se considera functionarii carora li se acorda permanent sau provizoriu, in virtutea legii, prin numire, prin alegere, fie in virtutea unei...
Sursele puterii birocratice
 • Sursele puterii birocratice
 • Îngrijorarea despre puterea birocraţiei este mai acută în special printre gânditorii de stânga sau de dreapta care nu au acceptat noţiunea de neutralitate a serviciului...
Suspendarea actului administrativ
 • Suspendarea actului administrativ
 • Suspendarea unui act administrativ reprezintă întreruperea efectelor juridice pe care le produce actul administrativ pentru o anumită perioadă de timp
Tehnica de elaborare a actelor normative
 • Tehnica de elaborare a actelor normative
 • Elaborarea actelor normative trebuie să parcurgă trei etape: documentarea, alegerea soluţiilor legislative şi definirea conceptelor şi motivarea proiectelor de acte normative
Tehnica Delhpi si luarea deciziei administrative
Tehnica Grupului Nominal (TGN) in luarea deciziei administrative
Tehnica interviului in luarea deciziei administrative
Tendinte pe plan mondial in finantarea administratiilor publice locale
Teorii despre birocratie
 • Teorii despre birocratie
 • Unii autori sunt de acord cu Max Weber şi văd birocraţia ca o formă distinctă de organizare ce poate fi regăsită nu doar în sfera guvernamentală ci în toate sectoarele societăţii moderne
Teorii privind organzarea si functionarea administratiei publice locale
test
Tinuta vestimentara si rolul acesteia in afaceri
Tipologia informatiilor
 • Tipologia informatiilor
 • Multitudinea şi varietatea informaţiilor cu care operează managementul public au determinat doctrinarii să le grupeze după mai multe criterii. După direcţia vehiculării informaţiilor identificăm...
Accesati Zakusi.net