logare  |  registrare

Drept

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA - COMENTARIU
 • CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA - COMENTARIU
 • Se spune, pe bună dreptate, că dreptul penal se modifică o dată cu timpurile în care ia naştere. În baza lui "se poate reconstitui sistemul de valori şi de civilizaţie, caracteristic...
Codul penal al Republicii Moldova – comentariu (partea specială)
Codul silvic al Republica Moldova
Codul vamal al Republicii Moldova
Conflictele de muncă
 • Conflictele de muncă
 • Conflictele de drepturi au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligații, decurgând din legi sau alte acte normative precum și din contractele colective sau individuale de...
Contracte comerciale
 • Contracte comerciale
 • Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voinţă dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi...
Contractul colectiv de muncă
 • Contractul colectiv de muncă
 • Contractele reprezintă acorduri de voință făcute cu intenția de a produce efecte juridice, mai exact de a constitui sau de a stinge raporturi juruduce concrete. Ele nu constituie izvor de drept...
Contractul individual de muncă
 • Contractul individual de muncă
 • Contractul individual de muncă reprezintă înțelegerea încheiată în scris, prin care o parte - salariul- se obligă la prestarea în timp a unei munci în folosul și...
Dialogul social
 • Dialogul social
 • În statele cu economie de piață, o axiomă a dezvoltării lor o contituie dialogul social, care urmărește realizarea păcii sociale. Actorii principali sunt sindicatele și patronatele
Divortul referat
 • Divortul referat
 • Divorţul înseamnă încălcarea promisiunilor pe care cei doi le-au facut in momentul ceremoniei de căsătorie, hotărînd să nu mai stea împreună pîna cînd moartea îi va despărţi şi să anuleze orice...
Drept social european
 • Drept social european
 • Scopurile și principiile O.I.M sunt: munca nu este o marfă, libertatea de expresie şi de asociere este o condiţie indispensabilă a unui progres susţinut; sărăcia oriunde ea există, constituie un...
Dreptul comercial – ramură a dreptului privat
Dreptul muncii ca ramură de drept
 • Dreptul muncii ca ramură de drept
 • Munca se poate presta fie în afara unor raporturi juridice de muncă fie în cadrul unor raporturi juridice de muncă. Dreptul muncii nu cuprinde însă în obiectul său munca prestată în afara unor...
Faptele de comerţ
 • Faptele de comerţ
 • Determinarea comercialităţii recunoaşte, în diferitele sisteme naţionale de drept, două concepţii: concepţia subiectivă și concepţia obiectivă
Încetarea contractului individual de muncă
 • Încetarea contractului individual de muncă
 • Potrivit Codul muncii, raporturile de muncă încetează: la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă; prin acordul părților; prin...
Modificarea contractelor individuale de muncă
 • Modificarea contractelor individuale de muncă
 • Contractul individual de muncă este înţelegerea dintre angajator şi salariat, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să...
Obligaţiile comerciale
 • Obligaţiile comerciale
 • În definiţia în sens larg a obligaţiei se include raportul juridic în conţinutul căruia intră “dreptul de creanţă” (latura activă), ce aparţine creditorului şi...
Psihologia Judiciara - carte
 • Psihologia Judiciara - carte
 • Ca ştiinţă psihologia juridică apare relativ tarziu, fundamentandu-se pe noua ideologie a dreptului şi afirmandu-se, pentru inceput, intr-un domeniu ingust – al cercetării crimei şi...
Psihologie judiciara
 • Psihologie judiciara
 • Actul de justiţie are drept scop intenţia legiuitorului de a afla adevărul asupra faptelor care constituie infracţiunea
Psihologie judiciara de Camil Tănăsescu
Accesati Zakusi.net