logare  |  registrare

Politologie

Statul
 • Statul
 • Statul este forma superioară de organizare politico-juridică a societatii, reprezentând şi principala instituţie a sistemului politic, deoarece anume prin intermediul lui se realizează...
Sistemul politic
 • Sistemul politic
 • Politologia studiază sistemul politic ca pe un fenomen integru, care prin existenţa sa determină toate sferele de bază ale activitatii umane. El reflectă diversitatea de interese a...
Sistem politic
 • Sistem politic
 • Funțiile sistemului politic de organizare, reglare și conducere a societății se manifestă în mod contradictoriu, deoarece reprezintă o expresie a pluralității intereselor individuale,...
Relații politice
 • Relații politice
 • Relații politice sunt acele relații sociale pe care oamenii le stabilesc între ei cu scopul de a cuceri și păstra puterea, de a influența sau controla deciziile politice, de a schimba sau...
Regimuri politice dictatoriale
 • Regimuri politice dictatoriale
 • Dictatura poate îmbrăca formele: dictatură personală, dictatură militară, dictatură religioasă. Dictatura militară se caracterizează prin preluarea înregii puteri de către militari care...
PUTEREA POLITICĂ
 • PUTEREA POLITICĂ
 • Prin putere socială se înțelege capacitatea pe care o are o dobîndește un om saun un grup de oameni de a-și impune voința altora în vederea efectuării unor activități cu o anumită...
Puterea politică
 • Puterea politică
 •  Baza politicii o constituie puterea. Noţiunea „putere” provine de la verbul potera, care în traducere înseamnă a putea, a fi capabil, de la care în limba latină au derivat substantivele potenţia...
Procesul politic
 • Procesul politic
 • Termenul proces politic constituie una din categoriile de bază a politologiei. Utilizarea acestui termen necesită mare atenţie, deoarece el nu se înscrie într-un cadru strict determinat...
Politica internă şi internaţională
 • Politica internă şi internaţională
 • Politica internă reprezintă activitatea statului şi a organelor sale, a partidelor politice de guvernământ şi altor organizaţii social-politice în interiorul tarii. Ea exprimă relaţiile...
Politica în viaţa socială
 • Politica în viaţa socială
 • Noţiunea de politică este una din cele mai vechi. Cuvântul respectiv derivă din limba greacă de la "politike" având la bază termenul "polis"(oraş-stat, cetate-stat) şi derivatele de la...
Partidele politice
 • Partidele politice
 • Dacă ar fi să facem o istorie a partidelor politice am observa că forme incipiente, parţial similare partidelor politice dar nepurtând această denumire au existat încă din antichitate....
Partide politice
 • Partide politice
 • Partidul politic poate fi considerat a fi "una dintre cele mai sugestive și mai interesante personalități colective", manifestîndu-se element și factor al sistemelor și acțiunilor politice
Obiectul Politologiei
 • Obiectul Politologiei
 • Evoluţia societatii contemporane a determinat politica să dobândească o importanta tot mai mare. Complexitatea dezvoltării sociale, care are la bază progresul societatii contemporane a dus la...
Obiectul politolgiei
 • Obiectul politolgiei
 • Ca obiect de studiu al politologiei este considerat politicul privit ca subsistem al sistemului social global. Obiectul științei politice se referă la organizațiile puterii politice, descrierea și...
Modernizarea politică
 • Modernizarea politică
 • Etimologic cuvântul „modernizare” provine de la lat. "modernus", incluzând adj. modo „nu de mult, cu puţin înainte”, şi substantivul "modus" - ordine,...
Liderismul politic
 • Liderismul politic
 • Cuvântul lider este de origine engleză („leader”) şi în traducere înseamnă literalmente cel ce stă în frunte, conduce pe alţi oameni, membru cu autoritate al...
Doctrine politice
 • Doctrine politice
 • Doctrina reprezintă o concepție care pe bază anumitor principii interpretează realitatea înconjurătoare, reflectînd interesele și poziția unor grupuri și categorii sociale sau...
Dimensiunile umane ale politicii
 • Dimensiunile umane ale politicii
 • Personalitatea este văzută şi apreciată după particularitatile psiho-fiziologice individuale ale omului (emoţionale, intelectuale, etc.), obişnuinţele lui specifice, orientările valorice, stilul...
Democraţia ca formă de organizare politică a societatii. Conceptele contemporane ale democraţiei
Democrația
 • Democrația
 • Democrația înseamnă conducerea de către popor. Definiția etimologică a democrației poate fi prezentată foarte simplu ca domnie sau putere a poporului
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com