logare  |  registrare

Întrebări organizaţionale în utilizarea diferitor feluri de strategii

Întrebări organizaţionale în utilizarea diferitor feluri de strategiizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 09 octombrie 2011
Întrebări organizaţionale în utilizarea diferitor feluri de strategii
40.43 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Întrebări organizaţionale în utilizarea diferitor feluri de strategii


1 Atingerea leaderismului în minimizarea costurilor 

      Presupunem că organizaţia a hotărât să aplice strategia de leader în cheltuieli. Care tip de organizaţie ar pute aduce la cele mai mici cheltuieli pe unitate de produs? În special, ce vechime în ramură trebuie să aibă organizaţia, care resurse să le utilizeze, ce cultură a organizaţiei ar fi optimă pentru atingerea scopurilor strategice? Iar cel mai important - care sistem de valori trebuie să fie creat în cadrul organizaţiei? Să precăutăm mai minuţios cerinţele care firma este nevoită să le respecte în cazul când a ales strategia de leader în cheltuieli mici:

  *  Deprinderile şi resursele disponibile;

  *  Structura şi sistemele;

  *  Cultura, stilul şi valorile.

desen

     În figura de mai sus este reprezentat în care domenii trebuie firma să-şi direcţioneze atenţia în cazul strategiei de leader în costuri mici.

    Deprinderi şi resurse. Micşorarea cheltuielilor presupune o anumită experienţă şi cunoştinţe în controlul centrelor de cheltuieli. Materii prime, energia electrică, piese de schimb, cheltuieli pentru remunerarea personalului, depozitarea - oricare din costurile enumerate poate reprezenta cea mai considerabilă pondere în totalul său. Toate trebuie să fie bine determinate, diferenţiate şi controlate. Dacă, spre exemplu, pentru procesul de producţie va fi necesară utilizarea unui utilaj foarte costisitor, atunci managerii vor fi nevoiţi să atragă atenţia asupra deprinderilor de a-l utiliza cât mai eficient. Însă, în cazul când cele mai mari cheltuieli sunt legate de remunerarea personalului (asamblarea anevoioasă a unui complex de piese) conducerea va aborda mai serios problema instruirii, motivării angajaţilor săi. Se vor elabora scheme de premiere, se va revedea procesul de control şi planificare a procesului de lucru. Iar pentru a minimiza cheltuielile legate de materia primă, se va controla mai minuţios procurarea acestor materiale.

    La resurse necesare putem atribui capitalul, disponibilitatea de braţe de muncă ieftine, accesul nelimitat la materie primă, o reţea eficientă de comercializare a produselor sale. Din practica întreprinderilor se observă faptul că cel mai important pentru a deveni leader în costuri mici este de a căpăta deprinderi şi experienţă nu atât în economisirea resurselor în procesul de producţie propriu-zis, ci în toate direcţiile de activitate ale firmei. O analiză consecutivă a tuturor verigilor ne va arăta că, atunci când corect se gestionează corelaţia între diferite genuri de activitate (în cadrul firmei) cheltuielile de producţie devin din ce în ce mai mici. Spre exemplu, unele investii în perfecţionarea şi calificarea personalului vor micşora considerabil cheltuielile cauzate de rebuturi.

...

2 Structura şi sistemele

3 Cultura, stilul şi valorile organizaţiei

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net