logare  |  registrare

Cheltuieli publice

Cheltuieli publicezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 05 octombrie 2011
Cheltuieli publice
53.91 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 184
Descriere

Cheltuieli publice


,,Resursele financiare, la nivel naţional, cuprind ansamblul resurselor financiare ale autorităţilor şi instituţiilor publice, resursele întreprinderilor publice şi private, resursele organismelor fără scop lucrativ, precum şi resursele populaţiei. Volumul resurselor financiare ale unei societăţi depind de mărimea produsului intern brut, precum şi de posibilitatea apelării la resurse financiare externe (împrumuturi, ajutoare, donaţii)”.

Trebuie să facem deosebirea dintre finanţele publice şi finanţele private şi deci dintre resursele financiare ale societăţii şi resursele financiare publice.

        Resursele administraţiei de stat, centrale şi locale, resursele asigurărilor sociale de stat şi resursele instituţiilor publice cu caracter autonom sunt componente ale resurselor financiare publice.

O bună parte a resurselor financiare publice este formată din veniturile cu caracter fiscal.

       Alte tipuri de resurse financiare publice sunt:

  • de trezorerie – utilizate pentru acoperirea temporară a deficitului curent al bugetului de stat;
  • din împrumuturi publice;
  • emisiunea bănească fără acoperire – mijloc de finanţare a deficitului bugetar cu efecte greu de estimat.

 

Principalele categorii de resurse publice sunt:

I.Resursele bugetului de stat:

  • Venituri curente

A. Venituri fiscale

A.1. Impozite directe

A.2. Impozite indirecte

B. Venituri nefiscale

  • Venituri din capital

 

II.Resursele bugetului asigurărilor sociale sunt:

A. Venituri fiscale

A.1. Contribuţia pentru asigurările sociale

A.2. Alte contribuţii

B. Venituri nefiscale


III. Resursele bugetelor locale

  1. Venituri proprii (fiscale şi nefiscale)
  2. Cote şi sume defalcate din venituri ale bugetului de stat
  3. Cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale
  4. Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat

IV. Resursele fondurilor speciale

(Clasificare din lucrarea ,,Finanţe publice”, I. Văcărel, Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2001, pag. 382).

Menţionăm că fondurile speciale au în vedere contribuţii şi impozite indirecte:

- contribuţia la fondul pentru plata ajutorului de şomaj;
- încasări din comisionul vamal;
- taxa pentru drumuri;
- contribuţia pentru pensia suplimentară;
- venituri nefiscale definite în raport cu destinaţia fiecărui fond.

Resursele financiare publice cu destinaţii bine definite se regăsesc în capitolul de cheltuieli publice. 

1. DEFINIŢIE

2. CLASIFICATIA

3. Nivelul cheltuielilor publice

4. ANALIZA EFICIENŢEI CHELTUIELILOR PUBLICE 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com