logare  |  registrare

Marin Sorescu —Astfel

Marin Sorescu —Astfelzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 19 septembrie 2011
Marin Sorescu —Astfel
36.33 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Marin Sorescu Astfel


1. Poezia Astfel de Marin Sorescu este o meditaţie pe tema destinului (fortuna labilis) nostru naţional. Ideea este că românii au o adâncă rădăcină, înfiptă în spaţiul carpato-dunărean sau, altfel spus, ideea este a profundei unităţi dintre poet, popor şi patrie. Această idee îl aşază în continuitatea poeziei de specific naţional, reprezentată de Vasile Alecsandri, Mihail Eminescu, George Coşbuc, Octavian Goga, Ion Barbu, Vasile Voiculescu.

        Tezele etnogenezei sunt subtil sugerate. Astfel, ideea continuităţii românilor în Dacia vizează un trecut înaintea venirii romanilor şi anume venirea oştilor lui Darius: „Pierdut cândva de oastea lui Darius". Privite din depărtare, evenimentele apar într-o altă perspectivă. Invaziile duşmane, ca cea a lui Darius, împăratul perşilor, a lui Alexandru Macedon, a turcilor şi tătarilor, a slavilor, ungurilor, pecenegilor, cumanilor, goţilor, a tuturor popoarelor migratoare, arată un destin exprimat metaforic în versul: „Devine paşnică recoltă". Acest destin benefic trebuie înţeles în sensul că permanentele lupte pentru apărarea fiinţei naţionale au ţinut trează conştiinţa naţională. Românii au trebuit permanent să-şi afirme această conştiinţă naţională printr-un sacrificiu de mare amplitudine, exprimat simbolic prin „arcul Carpaţilor". în acelaşi timp, înălţimea aspiraţiilor naţionale este sugerată prin expresia „putem visa până la Luceafăr".

         Miracolul supravieţuirii poporului român în aceste condiţii istorice, în care alte popoare ar fi dispărut, constituie o idee fundamentală a poeziei, exprimată în fragmentul al treilea al textului: „Astfel atenţi /La tot şi la toate, /Am învăţat mereu / Să fim veşnici".

         Se exprimă, prin această poezie, calităţile fundamentale ale poporului român dovedite prin încercările grele ale istoriei sale frământate: vitejia, curajul, cinstea, cumpătarea, hărnicia, mila, blândeţea, curăţenia, bogăţia spirituală, spiritul de sacrificiu, nobleţea, calităţi sugerate de versurile: „Cu capul pe bogăţiile noastre/ De uraniu şi aur". Bogăţiile noastre nu sunt doar cele materiale, ci mai ales cele spirituale.

        Poezia este rodul unei meditaţii adânci asupra destinului poporului român, privind procesul de trecere prin istorie cu seninătate, detaşare, echilibru şi armonie, fără a exprima ura firească împotriva duşmanilor, fără a fi deznădăjduit, fără dorinţă de răzbunare. Este, în această decantare a concluziilor, o armonie şi un echilibru interior, care rezultă din tăria spirituală, din conştiinţa naţională, din încrederea în biruinţa definitivă a destinului nostru naţional.

 

     2. Stilul lui Marin Sorescu este lapidar, ironic, nuanţat, concentrat, sugestiv, simplu, enunţiativ, echilibrat, alegoric.

            Adverbul „astfel", care devine titlu, are virtuţi calificative, dar şi conclusive. El are rolul de a declanşa, încă din titlul poeziei, o trezire a atenţiei cititorului, ca o concluzie a concluziei, ca un început al unei argumentaţii, fiind de fapt cuvântul-cheie al poeziei.

            Prefigurarea lapidară a spaţiului carpato-dunărean se realizează prin imaginea creată de expresia „arcul Carpaţilor", a conştiinţei naţionale, reprezentată de Eminescu; se face prin simbolul „luceafăr", bogăţia noastră spirituală este sugerată prin simbolurile „uraniu" şi „aur"; rodul îmbelşugat al neamului românesc este redat prin „holdele din Bărăgan"; istoria frământată este reprezentată „prin oastea lui Darius", ceea ce arată varietatea mijloacelor stilistice pe care le utilizează poetul: simbolul, metafora, metonimia, alegoria.

         Ironia, ca trăsătură a stilului lui Marin Sorescu,este nuanţată. Astfel, înhumarea duşmanilor năvălitori devine un semn de rodnicie pentru pământul românesc: „Am ştiut că tot ce ne calcă pământul / Devine paşnică recoltă".

Păreri:
  • 5 din 5 stele! Autor: Vizitatorul | 10.12.2014
    aceasta poezie e una foarte frumoasa, scrisa di suflet pentru a avea mult succes. poezia e o arta a fiecarui poet.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com