logare  |  registrare

Nichita Stănescu —Noi

Nichita Stănescu —Noizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 18 septembrie 2011
Nichita Stănescu —Noi
37.97 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Nichita Stănescu Noi


         1. Poezia Noi de Nichita Stănescu este o meditaţie pe tema destinului naţional, dar, în acelaşi timp, o odă închinată poporului român. Ideea, exprimată de pronumele per­sonal „noi", reluat de patru ori, este aceea a identităţii dintre poet, popor şi patrie, aşa cum o găsim la Mihail Eminescu, George Coşbuc, Octavian Goga.

          De aici ideea că ţara ne aparţine din moşi strămoşi („sub noi străbunii sunt"), care preia parcă mesajul continuităţii din poezia Vara de G. Coşbuc. Dacă în poezia Astfel poetul Marin Sorescu dezvoltă această idee prin asimilarea tuturor elementelor etnice neromâneşti („Am ştiut/Că tot ce ne calcă pământul / Devine paşnică recoltă"), dacă Mihail Eminescu în Scrisoarea III afirmă prin voievodul Mircea cel Bătrân: „Cum veniră se făcură toţi o apă şi-un pământ", la Nichita Stănescu avem enunţat modul prin care poporul român şi-a apărat fiinţa naţională („Suntem după nevoie şi lacrimă şi dinte"). Munca paşnică, dreptul la viaţă, dorinţa lui de a fi prietenos cu toţi („dacă el vrea-1 numim şi prieten şi vecine"), dorinţa lui de a nu crea stări conflictuale („nu zicem rău de nimeni") vin dintr-o înţelegere legică a lumii, aşa cum a afirmat-o poporul român în poezia Mioriţa.

       Această înţelegere legică o găsim în expresia „Noi suntem seminţe". Expresia defineşte locul şi rolul poporului român, conceput pe baza raportului om-pom, ca un tot viu, motivul comuniunii dintre om şi natură.

       Aşa cum un pom are rădăcini, tot astfel un neam are în pământ străbuni („Noi suntem în picioare sub noi străbunii sunt"). Legea armoniei şi echilibrului este o lege fundamentală a creaţiei, dar, în acelaşi timp, concepţia despre lume şi viaţă a poporului român („De-aceea poate-n libertate să lucească / deasupra noastră, universala boltă albastră"). Viaţa, existenţa presupune un continuu efort creator: „Căcine-am făcut-o singuri, zidindu-ne o casă". Deşi poezia este simplă, fără podoabe stilistice, ea ne impresionează prin mesajul profund patriotic, prin statornicia sentimentului de dragoste, prin profunda unitate dintre poet, popor şi patrie. Poetul este o conştiinţă naţională şi socială, iar poezia este o emanaţie a acestei conştiinţe.


      2. Sămânţa este un simbol poetic al rodirii. Sămânţa are în ea puterea de a genera o nouă viaţă, asigură continuitatea prin repetabilitate. Ea ascunde în sine „supreme puteri", cum zice Lucian Blaga în Mirabila sămânţă, adică acele forţe care generează viaţa. Versul „Noisuntem seminţe"exprimă tema poeziei, adică lupta pentru apărarea destinului naţional.

       Ideea poeziei este aceea a unei profunde identităţi între poet, popor şi patrie, ca mod structural de a fi al neamului românesc. De aceea poetul afirmă că el ştie bine lucrurile fundamentale ale vieţii: „Ştim cel mai bine locul şi patima şirostul'/Ştim cel mai bine legea şi mersul înainte". Expresia lapidară şi sintetică se adresează cititorului avizat, care ştie să înţeleagă lucrurile esenţiale fără ca ele să fie explicate, adâncite, ci doar enunţate. Cuvântul „locul" sugerează dimensiunea geografică a conştiinţei naţionale, iar „patima"sugerează intensitatea sentimentelor care-l leagă nu numai de pământ, ci şi de cer. Rostul omului este de a împlini legea. Aceasta primeşte formă prin datini, obiceiuri, tradiţii, spiritualitate şi modul de a fi. Existenţa în istorie a poporului român este legică şi legea „dă mersul înainte", care se face cu sacrificii, cu perseverenţă şi răbdare, cu dragoste faţă de ţară. Simbolul „lacrimei" sugerează mila creştină, iubirea aproapelui, a celui căzut, relaţia directă dintre om şi Dumnezeu. Prin expresia „dinte" se sugerează legea talionului (ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte), anterioară creştinismului, care a premers Legea Iubirii.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net