logare  |  registrare

Liviu Rebreanu — Pădurea spânzuraţilor

Liviu Rebreanu — Pădurea spânzuraţilorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 15 septembrie 2011
Liviu Rebreanu — Pădurea spânzuraţilor
45.37 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Liviu Rebreanu — Pădurea spânzuraţilor


a) Romanul Pădurea spânzuraţilor are ca temă războiul pentru desăvârşirea unităţii şi independenţei naţionale.

    Ideea este că trezirea conştiinţei naţionale a românilor din Transilvania devenise un proces fundamental ireversibil.

         Subiectul romanului urmăreşte în paralel războiul social-istoric cu războiul inte­rior pentru trezirea, formarea şi desăvârşirea conştiinţei naţionale. Eroul principal, Apostol Bologa, are un nume simbolic. Romanul începe cu momentul de intrigă, când lumina, simbol al conştiinţei, trece ca o ştafetă din privirea ofiţerului ceh, cu nume sugestiv Svoboda (libertate), în sufletul lui Apostol Bologa şi declanşează trezirea conştiinţei. Până atunci, Apostol Bologa luptase cu eroism pentru odiosul Imperiu austro-ungar, înşelat în naivitatea lui de lozincile militariste şovine. El pleacă pe front, deşi nu era concentrat, ca voluntar, ca să-i dovedească logodnicei sale Marta că nu este laş. Romanul este deci în primul rând al războiului interior. Bologa urmăreşte „cu inima strânsă" execuţia ofiţerului ceh şi este fascinat „de ochii lui mari şi fierbinţi", „încât se făcu roşu de luare aminte". Este aşa de emoţionat, „încât îşi auzea bătăile inimii ca nişte ciocane"şi nu înţelege degetul destinului, fiindcă „o mirare neînţeleasă îi clocotea în creieri") „El simţi limpede că flacăra din ochii condamnatului i se prelinge în inimă ca o imputare dureroasă". Faţa ofiţerului ceh îi apare „înfrumuseţată de o dragoste uriaşă". El înţelege că această lumină interioară a conştiinţei nu poate fi stinsă de moarte, „privirea îşi păstra strălucirea însufleţită, parcă nici moartea n-ar fi în stare s-o întunece sau s-o nimicească".

       Toate argumentele, care până atunci în mintea lui justificau execuţia, se risipesc şi, ajuns în camera lui, privirea lui Svoboda o vede din nou: „în tavanul cu grinzi negre se iviră întâi, ca nişte sclipiri fără rost apoi tot mai lămurit, ochii omului de sub ştreang, cu privirea mândră, tulburătoare, ca o chemare, în al cărei foc straniu valurile de argumente se topeau neputincioase". Toate lozincile cazone: „Patria este datoria", „războiul e adevăratul izvor de viaţă şi cel mai eficace mijloc de selecţie", îi apar ridicole şi se miră „cum nu mi-am dat seama oare căo formulăneroadănu poate ţine piept vieţii niciodată?". Războiul în care luptase şi luase trei medalii i se pare odios. Pentru ordonanţa sa, Petre, „războiul este pedeapsa lui Dumnezeu". Ideea lui îl pune pe gânduri pe Apostol Bologa: „Moartea nu-i o pedeapsă. Viaţă e pedeapsa. Numai chinurile trupului şi suferinţele îndreaptă pe om spre mântuirea sufletului". Discuţia cu Petre îl înduioşează, apoi simte „cum îi creşte inima, cum bate năvalnic şi cum bătăile ei se încheagă într-un cântec de biruinţă", fiindcă „o dragoste mare îi înfioară sufletul".


        Renaşterea el o trăieşte intens, inima îi era plină de un sentiment mângâietor: „De acum începe o viaţă nouă! se gândea mereu cu bucurie". Când află de la căpitanul Klapka că vor fi mutaţi pe frontul românesc, este cuprins de disperare. Distruge reflectorul, simbol al luminii exterioare, şi simte izvorând în el o lumină interioară.

           După discuţia cu generalul Karg, când îşi exprimă hotărât conştiinţa naţională, spunându-i că se află într-o imposibilitate morală de a lupta împotriva conaţionalilor săi, se hotărăşte să dezerteze. Atacul neaşteptat al ruşilor, rănirea lui gravă îl împiedică să-şi realizeze hotărârea. Stă în spital cu ofiţerul ungur Varga şi acesta îşi dă seama de mutaţiile petrecute în mintea lui Apostol Bologa

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com