logare  |  registrare

Expresionismul

Expresionismulzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 15 septembrie 2011
Expresionismul
40.79 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Expresionismul


Definiţie

a) Expresionismul este un curent, care critică pozitivismul burghez al lui Auguste Comte, critică naturalismul şi impresionismul, ca formă de artă burgheză, şi vrea să construiască o nouă imagine a lumii. 

b) Expresionismul este o reacţie împotriva tehnicizării, care distruge natura, a standardizării şi a îngrădirii libertăţilor democratice.

c) Expresionismul este strigătul conştiinţelor sensibile sufocate de birocratism, tehnocratism, război, înarmare, de depersonalizare a omului, ca să-1 înveţe pe om să privească spre Dumnezeu ca spre piscul sentimentului.

d) Expresionismul este un apel de salvare a omului, a spiritului, a valenţelor sufleteşti, o întoarcere la lumea misterelor ancestrale, a mitului, ca să raporteze totul la etern şi să vadă în extazul interior adevărul.

e) Expresionismul caută relaţii transcendente, ca să dea omului o nouă valoare, un nou raport între el şi univers, între om şi Dumnezeu.

f) Expresionismul vrea să promoveze o artă aspră şi nemiloasă ca realitatea, căutând omul pur, curat, fiindcă „arta este acelaşi mare Paradis, pe care Dumnezeu 1-a creat la începuturile lumii".

 

Istoricul curentului

a) precursorii expresionismului au fost o serie de mari artişti nonconformişti ca: Van Gogh, Munch, Gauguin, Emile Zola, Thomas Mann.

b) grupul „Podul" (Die Brucke), alcătuit din artişti ca: Kirchner, Heckel, Nolde, Pechstein, Otto Muller, căuta să atragă elementele revoluţionare. Ei susţineau o serie de idei reformatoare în artă.

 

-   „Pictorul transformă în operă de artă concepţia experienţei sale".

-   „Regulile pentru fiecare operă de artă în parte se formează în timpul lucrului".

-   „Sfărâmarea oricărui canon, care ar putea împiedeca fluida manifestare a inspiraţiei".

c) grupul „Cavalerul albastru" (Die Blaue Reiter), alcătuit din artişti ca: Frantz
Mark, Paul Klee, Kandinsky, Otto Dix, care susţineau ideile:

-   „principiul necesităţii interioare".

-   „a distruge vechea idolatrie pentru fenomenele realului".

-   „spre spiritualul din natură, în Eul lăuntric, în adevărul sufletului".

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com