logare  |  registrare

Contribuţia literaturii religioase la formarea limbii şi literaturii române

Contribuţia literaturii religioase la formarea limbii şi literaturii românezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 13 septembrie 2011
Contribuţia literaturii religioase la formarea limbii şi literaturii române
42.61 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Contribuţia literaturii religioase la formarea limbii şi literaturii române

 

Mitropolitul Varlaam — Carte românească de învăţătură

Cartea românească de învăţătură a Mitropolitului Varlaam cuprinde 74 de predici, în care, plecând de la textul Sfintei Evanghelii, se dau sfaturi privitoare la îndepărtarea viciilor şi patimilor, de ajutorarea aproapelui.

        Sunt introduse legende hagiografice, precum cele despre sfinţii Gheorghe, Dimitrie, Petru şi Pavel, loan cel Nou, sfânta Paraschiva, preluându-le din Cazania, tradusă de Udrişte Năsturel, sau din Cazania lui Coresi. Mitropolitul Varlaam foloseşte o limbă curăţită de expresiile slave, având la bază limba populară, cu fraze pline de expresii plastice, dovedind talent literar. Redăm un scurt fragment spre ilustrare:

„Ce easte frica războiului: Două oşti stau împotrivă cu arme într-armaţi. Săbiile strălucesc, săgeţile acopăr soarele, sângele se varsă pe pământ ca pâra iele. Trupurile voinicilor zac ca snopii în vremea secerei

 

    El are un rol important în formarea limbii române literare vechi, fiindcă scrie pentru întreaga „seminţie românească" într-un stil literar.

Activitatea sa este bogată şi cuprinde următoarele scrieri: Cele şapte taine, Răspunsul la catehism, Pravila (1646). în Cele şapte taine arată că mântuirea se face prin ele. Se explică necesitatea unor canoane pentru diferitele păcate. Cartea Răspunsul la catehism combate tezele protestante din Catehismul luteran, tipărit în 1544 la Sibiu, pe care îl găseşte la Udrişte Năsturel, Pravila, tipărită în 1646, introduce limba română în cancelaria domnească, este o replică la Pravila, tipărită la Govora, de către Matei Basarab.

Varlaam reprezintă cel mai bine momentul de înflorire a culturii din Moldova în timpul lui Vasile Lupu.


Mitropolitul Dosoftei — Psaltirea în versuri (1673)

       Dosoftei are ca model pe Ian Kochanowski, care tradusese Psaltirea în limba polonă. Traducerea Psaltirii i-a cerut multă muncă, fiindcă o prelucrează cu ritmul, rima, metrica poeziei populare şi dă o culoare de specific naţional temelor biblice. El foloseşte expresii ca: „descălecarea moşiei", „urice", „caftane", „bucine din corn de bour". Face efortul de a adapta limba română la problemele limbajului poetic şi dovedeşte capacitatea limbii române pentru o activitate literară. El face paşi importanţi pentru introducerea limbii române în oficierea cultului creştin ortodox. Imaginile folosite creează o stare afectivă pentru receptarea mesajului religios: „Am mâncat pâine cu zgură7Şilacrimi în bătătură /De faţa mâniei Tale", „In ce chip doreşte cerbul de fântână / Cându-1 strânge setea de-1 arde-n plămână/Sufletul meu, Doamne, aşa Te doreşte".

 Unii psalmi, în urma versificaţiei populare, au pătruns în colinde, în cântecele de stea, în dramele populare ca Vicleemul. Pentru talentul său literar, el este considerat primul poet cult din literatura noastră.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net