logare  |  registrare

Simbolismul

Simbolismulzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 13 septembrie 2011
Simbolismul
37.39 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Simbolismul

 

 Istoricul şi reprezentanţii în literatura universală

a)   Simbolismul este o reacţie:

-   ideologică împotriva pozitivismului şi raţionalismului burghez, o aderare la filosofia lui Bergson, preluând idei din Fichte, Schelling, Schopenhauer; 

-   socială împotriva valului reacţiunii după înăbuşirea Comunei din Paris;

-   estetică împotriva parnasianismului şi o reluare în profunzime a romantismului.

 

b) Numele curentului a fost dat de Jean Moreas, care publică, în revista Le Figaro, un articol manifest Le symbolisme. In acelaşi timp, Stephane Mallarme realizează o grupare simbolistă, iar Rene Ghil — o şcoală simbolist-instrumentalistă. Paul Verlaine realizează un grup al decadenţilor, din care fac parte Arthur Rimbaud, Tristan Corbicre, Jules Laforgue.

c) Unitatea curentului simbolist este dată de atitudinea antiparnasiană, de conceptul de poezie pură, de ideologia idealistă.

 

        Simbolismul românesc

a) Etapele:

-   estetică şi teoretică: Alexandru Macedonski —Literatorul- 1880-1892.

-   experimentală: Ovid Densusianu — Viaţa nouă- 1892-1908.

-   de realizări - 1908-1916.

-   de declin - după primul război mondial.

b)   Particularităţi:

- o reacţie împotriva epigonismului eminescian.

-   o reacţie împotriva semănătorismului şi tradiţionalismului.

-   asimilează obiectivarea lirismului de la parnasieni.

c) Reprezentanţi: Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, Dimitrie Anghel, George Bacovia, Ştefan Petică, luliu Cezar Săvescu, N. Davidescu, Emil Isac, Elena Farago, l.M. Raşcu.


        Teoretizări

a) Alexandru Macedonski, în articolul Poezia viitorului- 1892, susţine ideile:

-   poezia este formă şi muzică.

-   originea ei este misterul universal.

-   poezia are o logică proprie.

„Domeniul poeziei este departe de a fi al cugetării. El este al imaginaţiunii."

b)   Alexandru Macedonski, în articolul Despre poemă, susţine următoarele idei:

-   poezia să deştepte cugetarea, să nu fie ea însăşi cugetare.

-   poezia să fie „însăşi inima omului".

-   poezia să cuprindă stări spirituale limită.

-   poezia să pledeze pentru sinteza lirică.

c) Ovid Densusianu, în articolul Rătăciri literare, militează:

-   împotriva epigonismului eminescian şi a semănătorismului.

-   pentru progresul în artă şi principiul libertăţii.

d)  Ovid Densusianu, în articolul Poezia oraşelor, susţine:

-   pentru o artă înaltă, care să reflecte viaţa în totalitatea ei.

-   specificul naţional este şi în viaţa oraşelor, nu numai la ţară.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com