logare  |  registrare

Ioan Slavici — reprezentant al realismului

Ioan Slavici — reprezentant al realismuluizoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 13 septembrie 2011
Ioan Slavici — reprezentant al realismului
36.3 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 325
Descriere

Ioan Slavici — reprezentant al realismului


        Dezvoltarea realismului în sec. al XIX-lea

a)   Principalele tendinţe în dezvoltarea realismului: liric romantic, critic obiectiv, clasicist baroc. 

b) Tendinţa realismului de factură romantică: Vasile Alecsandri Balta Albă, Istoria unui galbân şi a unei parale; Costache Negruzzi Alexandru Lăpuşneanul, Alexandru Odobescu Mihnea Vodă cel Rău, Doamna Chiajna.

c)    Tendinţa realismului de factură clasicistă: Alexandru Odobescu Pseudo-Kynegeticos.

d)Tendinţa realismului critic obiectiv: Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi noi, I.L.Caragiale Bacalaureat, Vizită, In vreme de război.


Caracterul realist al creaţiei lui loan Slavici

a) eroii reprezintă categorii sociale - tipuri de avari: Mara, Ghiţă; cărturari: Huţu, preotul Trandafir; burghezia: Huber, Bocioacă. 

b)împrejurările tipice: acumularea de capital - Moara cu noroc, Mara; apariţia marilor ateliere - nuclee de întreprindere - Mara; apariţia capitalului financiar - Mara -cămătar.

c)  penetrarea relaţiilor de producţie capitaliste în viaţa satelor şi oraşelor ardelene -temă centrală a creaţiei lui loan Slavici:

 

-   Moara cu noroc- arendarea hanului, acumularea de capital;

-   Mara - acumularea de capital, cămătarul - formă de început a capitalului financiar.

d)  tema, eroii, conflictul, subiectul sunt luate din viaţa socială.

e) obiectivismul critic - mod de a analiza structurile şi problemele sociale -
împletirea lui cu caracterul moralizator - trăsătură a realismului de factură clasicistă.

f) folosirea procedeelor realiste - analiza psihologică - Mara, Ghiţă; tipizarea -Huber, Bocioacă, Trică, Persida, Naţl; demitizarea - Iorgovan şi Simina în Pădureanca.


Problematica socială — trăsătură a realismului

a)rolul revoluţiei burghezo-democrate în introducerea relaţiilor de producţie capitaliste.

b)acumularea de capital — formă incipientă a penetrării relaţiilor de producţie capitaliste.

c)banul — centru al relaţiilor economice, sociale, personale.

d)conservarea relaţiilor de producţie feudale - bresle meşteşugăreşti - mănăstiri -războaie - proprietăţi imperiale.

e)  raporturile de colaborare dintre români şi minorităţile naţionale.

f)   ideologia iluministă şi rolul ei în viaţa socială.


Elemente clasiciste în creaţia lui loan Slavici

a) caracterul general-uman al eroilor realizaţi de loan Slavici

-   Mara - drumul de la iubirea de mamă la avariţie,

-   Ghiţă - drumul de la cinste la avariţie şi apoi la crimă,

-   Persida - drumul de la candoare la avariţie.

 

b)caracterul moralizator - Moara cu noroc- începe cu o învăţătură morală, care este confirmată de final.

echilibrul şi armonia - compoziţie şi eroi.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net