logare  |  registrare

Cuprul

Cuprulzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 29 august 2011
Cuprul
62.32 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 47
Descriere

Cuprul   

       

      Tot ce ne inconjoară şi acţionează într-un fel sau altul asupra simţurilor noastre, relevîndu-ni-se prin senzaţii,se numeşte materie.

      Ştiinţele care studiază transformările formelor concrete ale materiei şi caută a descoperi legile acestor transformări se numesc ştiinţele naturii.

       Una dintre cele trei mari ştiinţe ale naturii este ştinţa despre substanţe si anume chimia.


    Chimia studiază compoziţia substanţelor, adică natura particulelor ce le compun; structura substanţelor, adică modul în care sunt legate între ele aceste particule; proprietăţile fizice, adică însuşirile constante şi caracteristice,măsurabile,ale substanţelor (cum sunt punctul de topire, punctul de fierbere, densitatea etc.) şi proprietăţile chimice, adică acele proprietăţi legate de participarea în reacţiile chimice.

       Totalitatea atomilor de aceeaşi specie formează un element chimic.În stare liberă, elementele nu se pot găsi decât sub formă de substanţe simple,formate din molecule rezultate din unirea atomilor de acelaşi fel.

       Atomii fiecărui element se caracterizează prin numărul atomic Z,care reprezintă poziţia elementului în sistemul periodic,numărul sarcinilor pozitive din nucleu şi implicit numărul total al electronilor şi prin numărul de masă A,care reprezintă numărul total al nucleonilor.

       Descoperirea izotopilor a făcut posibilă definirea mai exactă a noţiunii de element chimic, prin care trebuie să se înţeleagă totalitatea speciilor de atomi ale căror nuclee au acelaşi Z, acelaşi număr de sarcini pozitive, numărul de masă A putînd fi acelaşi( elemente unitare) sau diferit (elemente mixte).

 

Caracterizare generală a grupei Ib

      În această grupă intră metalele tranziţionale cuprul (Cu), argintul (Ag) şi aurul (Au), metale cu potenţiale de oxidare negative (Cu -0,34; Ag -0,80 şi Au -1,42). Din această cauză, ele sunt rezistente la acţiunea acizilor,daca aceştia nu sunt oxidanţi.În schimb aceste elemente (chiar aurul,care are cel mai pronunţat caracter de metal nobil) trec relativ uşor in soluţie prin complexare, în special sub acţiunea cianurilor alkaline,cu care formează ioni complecşi deosebit de stabili. 

       Toate elementele grupei Ib formează combinaţii în mai multe stări de oxidare ( Cu +1, +2, +3; Ag +1, +2, +3; Au +1,+3).Spre deosebire de metalele alkaline,ai căror ioni sunt numai monovalenţi pozitivi,atomii elementelor Cu, Ag, Au pot ceda,în afară de electronul de pe ultimul strat şi electronii de pe ultimul strat.Astfel pe lângă starea de oxidare +1,ele mai manifestă în combinaţiile lor : cuprul starea de oxidare +2 şi mai rară +3.

      Razele atomice ale elementelor din grupa Ib sunt mult mai mici decît ale elementelor corespunzătoare din grupa Ia. Acestea fac ca şi potenţialele de formare ale ionilor ai metalelor din grupa Ib sa fie mai mari decît potenţialele de formare ale cationilor alcalini.

      Toate trei elemente din grupa Ib reacţionează cu halogenii, în prezenţa umidităţii, la temperatură joasă. În ceea ce priveşte compuşii ionici, este de menţionat că în soluţie apoasă sunt stabili numai ionii Cu2+ si Ag+.În stare anhidră toţi compuşii elementelor din grupa Ib, cu excepţia CuF2 , sunt în apreciabilă măsură covalenţi.


Istoric

Prezentare  generală

Stare naturală

Metode de obţinere

Proprietăţi fizice

Proprietăţi chimice

Combinaţii ale cuprului

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net