logare  |  registrare

Studiul interferenţei luminii reflectat de la o lamă cu feţe plan-paralele

Studiul interferenţei luminii reflectat de la o lamă cu feţe plan-paralelezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 20 august 2011
Studiul interferenţei luminii reflectat de la o lamă cu feţe plan-paralele
132.38 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 93
Descriere

Studiul interferenţei luminii reflectat de la o lamă cu feţe plan-paralele

 

Interferenţa undelor de lumină provenite de la două surse.

Lumina reprezintă o radiaţie electromagnetică care se propagă sub formă de unde transversale (fig. 1.1). Vectorii  si  sunt intensităţile câmpului electric şi respectiv magnetic. Viteza undelor de lumină într-un mediu este:  v=c/n

unde c este viteza luminii în vid, n - indicele de refracţie al mediului.

Efectele fiziologice, fotochimice şi alte efecte ale luminii sunt produse de variaţiile vectorului electric, numit vector de lumină. De aceea, raţionamentele ce urmează se vor referi numai la acest vector.

Pentru undele luminoase este valabil principiul superpoziţiei (suprapunerii). Deci, când într-un mediu omogen şi izotrop se propagă concomitent câteva unde, oscilaţiile oricărui punct al mediului reprezintă suma vectorială a oscilaţiilor excitate de fiecare din undele iniţiale.

Se numeşte interferenţă a luminii fenomenul suprapunerii undelor coerente ce are ca efect redistribuirea în spaţiu a fluxului luminos, având drept urmare formarea unor maxime şi minime de intensitate a luminii. Prin coerenţă se înţelege derularea coordonată în spaţiu şi timp a câtorva procese ondulatorii. Prin urmare sunt coerente undele care au aceeaşi frecvenţă şi o diferenţă de fază invariabilă în decursul observaţiilor. Această condiţie este satisfăcută de undele mo-nocromatice (unde de o singură frecvenţă).

Să stabilim rezultatul suprapunerii într-un punct oarecare din spaţiu P a două unde monocromatice care se propagă în aceeaşi direcţie (fig1.2). 


 Coerenţa temporală şi coerenţa spaţială

Experienţele ne arată că orice două surse de lumină independente sunt necoerente şi nu pot forma imaginea de interferenţă. Explicaţia constă în aceea, că emisia luminii este rezultatul unor procese atomice. În cazul a două surse independente lumina este emisă de atomi care nu sunt corelaţi între ei. În fiecare atom procesul de radiaţie are o durată foarte scurtă (). Atomul poate să reia emisia de unde luminoase, însă faza iniţială a acestora va fi alta. Prin urmare, are loc o continuă variaţie a diferenţei de fază a radiaţiilor emise de atomi independenţi, deci undele radiate de atomi într-un interval mare de timp sunt necoerente. Dar într-un interval de timp  undele emise au amplitudini şi faze aproximativ constante formând un grup de unde.

Intervalul de timp în care variaţia aleatoare a fazei undei atinge valoarea p se numeşte timp de coerenţă – tcoer, acesta caracterizând proprietăţile coerente ale undelor. Undele ce aparţin diferitelor grupuri de unde nu sunt coerente.

Într-un mediu omogen unda parcurge în timpul de coerenţă distanţa lcoer = ctcoer, numită distanţa de coerenţă. Cu cât unda este mai aproape de unda monocromatică, cu atât timpul şi distanţa de coerenţă sunt mai mari. Coerenţa undelor determinată de gradul de monocromaticitate al undelor se numeşte coerenţă temporală.


Obţinerea undelor coerente

Interferenţa luminii în lame transparente

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com