logare  |  registrare

Procesorul de text WORD

Procesorul de text WORDzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 13 august 2011
Procesorul de text WORD
121.82 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 208
Descriere


Program de redactare Word 2003


Unul din cele mai bune programe de redactare a textului este Word sub Windows. Cu acest program se pot edita diferite texte, de la scrisori pânã la lucrări de cercetare. Programul înlocuieşte vechea maşinã de scris zgomotoasã şi are avantajul cã se pot tipãri sute de copii fãrã a fi nevoie sa fie scrise fiecare în parte. În acest capitol vom învãţa despre caracteristicile principale ale programului Word şi despre cum sã manipulãm cuvintele pe ecran.

  Pentru a lansa programul Word, se executã clic pe pictograma Word, iar programul afişeazã o paginã de document goalã.

În zona de lucru goalã existã o liniuţã verticalã care pâlpâie care se numeşte reper de inserare. Aceastã linie începe din acelaşi loc pânã când începem sã tastãm cuvintele.

  Pentru a introduce text folosim tastatura calculatorului. Atunci când începem sã tastãm, reperul de inserare se mutã spre dreapta. În momentul în care ajungem la marginea din dreapta a ecranului, în mod automat programul Word mutã reperul de inserare la începutul liniei urmãtoare. Aceasta se numeşte "word wrapping" (aşezarea automatã a cuvintelor). Nu apãsãm pe tasta Enter pentru a începe o nouã linie decât dacã vrem sã începem un nou paragraf. Atunci când introducem mai multe linii decât ar putea încape într-un ecran, liniile de text încep sã se deruleze automat în sus astfel încât reperul de inserare sã rãmânã întotdeauna la vedere.

  Pe mãsurã ce deplasãm indicatorul mousului pe ecran vom observa cã acesta îşi modificã forma. Uneori are forma unei sãgeţi, dar alteori are o forma ciudatã care seamãnã cu litera I. Atunci când indicatorul mousului se aflã în interiorul zonei text de pe ecranul nostru, acesta are forma unui I. Acesta este cunoscut sub denumirea de cursor. Putem executa clic cu acest cursor într-un anumit loc pentru a efectua modificãri între caractere, înainte şi dupã cuvinte, şi aşa mai departe. De câte ori mutãm indicatorul mousului în afara zonei de text, el se transformã în vechiul indicator în formã de sãgeatã.

 


Structura ferestrei Microsoft Word se deosebesc următoarele zone principale:

  • Bara de titlu,
  • Bara de meniu,
  • Bara pictigramelor,
  • Bara de aspect,
  • Bara riglei de măsură,
  • Aria de lucru în care se editează documentul,
  • Barele de derulare,
  • Bara informativă (bara de stare).

 

Crearea unui document nou

 La fiecare lansare în execzţie programul Word creează un nou document.Crearea unui document nou se realizează prin opţiunea File►New.


Editarea unui document

  Scrierea manuală a textului se face conform regulilor uzuale, folosind tastatura ca dispozitiv periferic de intrare. Tasta Enter va fi apăsată numai la sfîrşit de paragraf, programul Word va trece automat la rîndul următor. Pentru a scrie cu majuscule se pot folosi tastele CapsLock sau Shift.Ştergerea unui caracter sau mai multor caractere succesive se poate face prin poziţionarea cursorului imediat după ultimul caracter de şters şi apăsarea tastei Backspace pînă se şterg toate caracterle dorite.Aceaşi operaţie poate fi efectuată şi cu tasta Delete, care şterge din poziţia cursorului.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net