logare  |  registrare

Psihologia Judiciara - carte

Psihologia Judiciara - cartezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 08 iulie 2013
Psihologia Judiciara - carte
857.2 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

Psihologia Judiciara 

 

CUPRINS

CAPITOLUL I. PSIHOLOGIA JURIDICĂ - ŞTIINŢĂ ŞI PRACTICĂ.4

1. La inceputuri - cercetări ale raportului individ-drept in antichitate şi studiile psihologic judiciare

din secolele XVIII-XIX.4

2. Determinarea cadrului de cercetare şi constituirea psihologiei juridice ca disciplină autonomă. Psihologia juridic ă in secolul XX.5

3. Psihologia juridic ă la etapa contemporană.7

4. Obiectivele, componentele structurale şi definiţia psihologiei juridice.9

5. Raportul psihologiei juridice cu alte ştiinţe.11

6. Metodologie si metode ale psihologiei juridice.12

Probe pentru recapitulare.14


CAPITOLUL II. RAPORTUL PSIHOLOGIC AL INDIVIDULUI ŞI AL SOCIETĂŢ II CU CADRUL LEGISLATIV.15

1. Societatea şi cadrul valoric-normativ al ei: raportul dintre norma socială şi norma de drept.15

2. Socializarea juridică , conştiinţa de drept şi comportamentul.16

3. Dreptul ca institut al reglementării sociale .17

Probe pentru recapitulare.18

 

CAPITOLUL III. PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII INFRACŢIONALE ŞI A DEVIERILOR NORMATIV-MORALE ŞI COMPORTAMENTALE .19

1. Conceptul de personalitate in psihologia juridică.19

2. Tipologii psihologice ale infractorilor.24

3. Modelul orient ă rilor şi al conduitelor personalităţii infractorului.29

Probe pentru recapitulare:.30

 

Capitolul IV. Psihologia actului infracţional comis in grup şi a crimei organizate.31

1. Cercetări ale grupului in psihologia socială.31

2. Grupul criminal: definiţie, caracteristici şi structură.32

3. Tipuri de grupuri criminale şi psihologia activităţii criminale in grup.34

4. Cauzele criminalităţii in grup şi organizate.35

Probe pentru recapitulare:.35

 

Capitolul V. Psihologia delincvenţei juvenile.36

1. Cercetări teoretice şi practice ale particularităţilor de virstă ale minorilor şi ale delincvenţei juvenile.36

2. Factori, implicaţi in determinarea comportamentului delincvent al minorilor.39

3. Tipuri şi forme ale delincvenţei juvenile.41

4.Particularităţile psihologice ale cercetării juridice a infracţiunii comise de minori.42

Probe pentru recapitulare:.43

 

Capitolul VI. Psihologia victimei şi a martorului.44

1. Particularitatile psihologice ale victimei.44

2. Cercetarea psihologic ă a victimelor şi tipologia lor.45

3. Problematica psihologica a marturiei judiciare si a martorului.48

4. Aspectul practic al psihologiei reactiv ă rii informaţiei.50

5. Aspecte psihologice privind protecţia socială şi autoprotecţia impotriva victimizării.52

Probe pentru recapitulare:.52

 

CAPITOLUL VII. PSIHOLOGIA URM Ă RIRII PENALE.53

1. Conţinutul juridic şi psihologice al noţiunilor de urmărire penală.53

2. Planificarea activităţii de reconstituire a evenimentului infracţiunii.55

3. Psihologia interogării bănuitului, invinuitului, victimei şi a martorului.57

4. Aspecte psihologice privind confruntarea, reconstituirea şi recunoa şterea persoanelor şi a obiectelor.64

5. Psihologia organizării cercetării la faţa locului, a examinării corporale şi a reconstituirii faptei.70

6. Utilizarea cunoştinţelor psihologice in timpul reproducerii informaţiei la faţa locului şi a experimentului judiciar.71

7. Dificultăţi psihologice ale efectuării percheziţiei.72

8. Cercetarea infracţiunii comise in grup şi a crimei organizate: utilizare a cunoştinţelor despre psihologia grupului.72

Probe pentru recapitulare:.73

Capitolul VIII. Expertiza psihologic-judiciară (EPJ) şi utilizarea serviciilor psihologice in activitatea organelor de drept.74

1. Constituirea ş i afirmarea expertizei psihologic-judiciare.74

2. Notiuni generale despre EPJ in procedura penală şi civilă : obiecte şi obiective,importanţă.75

3. Organizarea expertizei psihologic-judiciare in procesul penal.78

4. Expertiza starilor afective complexe in procesul penal.83

 

Capitolul X. Psihologia privării de libertate şi a resocializării condamnaţilor.89

1. Obiectul şi scopurile psihologiei penitenciare.89

2. Personalitatea infractorului privat de libertate: tipologie, condiţii psiho-morale, consecinţe psihologice.90

3. Aspecte psihosociale ale mediului penitenciar.91

4. Metode de resocializare a indivizilor şi de reintegrare socială.92

Probe pentru rrecapitulare:.92

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com