logare  |  registrare

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova

Curtea Constitutionala a Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 09 ianuarie 2013
Curtea Constitutionala a Republicii Moldova
Autor: OLya
46.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova


A.   Data si circumstantele crearii

La 29 iulie 1994 Parlamentul Republicii Moldova – stat independent din 27 august 1991, a adoptat noua Constitutie. Prin aceasta a fost prevazuta crearea Curtii Constitutionale a Republicii Moldova, structura si atributiile acesteia, precum si locul ei intre autoritatile publice.

La 23 februarie 1995 si-a inceput activitatea prima componenta a Curtii Constitutionale.

La 16 iunie 1995 Parlamentul a adoptat Codul jurisdictiei constitutionale, in corespundere cu care Curtea procedeaza la adoptarea hotaririlor, deciziilor si avizelor.

 

B.   Locul in ierarhia instantelor judecatoresti

Curtea Constitutionala nu constituie o veriga in ierarhia instantelor judecatoresti de drept comun din tara. Ea este unicul organ de jurisdictie constitutionala, autonom si independent de puterea legislativa, puterea executiva si puterea judecatoreasca. Sarcina Curtii Constitutionale este garantarea suprematiei Constitutiei, asigurarea principiului separarii puterii lor in stat in putere legislativa, putere executiva si putere judecatoreasca, garantarea responsabilitatii statului fata de cetatean si a cetateanului fata de stat. Curtea Constitutionala, la sesizare, interpreteaza Constitutia si exercita controlul constitutionalitatii legilor si hotaririlor Parlamentului, decretelor Presedintelui Republicii Moldova si actelor Guvernului.

 

Componenta si organizarea

       1. Componenta

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova se compune din 6 judecatori, numiti pentru un mandat de 6 ani. Dintre ei doi judecatori sint numiti de Parlament, doi de Presedintele Republicii Moldova si doi de Consiliul Superior al Magistraturii. In legatura cu faptul ca sistemul instantelor judecatoresti era in proces de reorganizare, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu era creat, potrivit Constitutiei, in prima componenta a Curtii Constitutionale judecatorii din partea Consiliului Superior al Magistraturii au fost alesi prin vot secret la adunarea generala a judecatorilor Republicii Moldova din 7 februarie 1995.

Potrivit conditiilor constitutionale, pentru numirea in calitate de judecator al Curtii Constitutionale persoana trebuie sa aiba o pregatire juridica superioara, o inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 15 ani in activitatea juridica, in invatamintul juridic sau in activitatea stiintifica.

Legea cu privire la Curtea Constitutionala stabileste limita de virsta pentru numirea in functia de judecator al Curtii Constitutionale de 65 de ani.

Potrivit Constitutiei, judecatorii Curtii Constitutionale sint inamovibili pe durata mandatului, independenti si se supun numai Constitutiei.

 

Mandatul judecatorului poate se inceteze si se declara vacanta functiei numai in cazul de:

1.   Expirare a mandatului;

2.   Demisie;
3.   Ridicare a mandatului оn caz de:
a.       imposibilitate a exercitarii functiei de judecator din motive de sanatate;
b.       incalcare a juramintului si obligatiilor functiei;
c.       condamnare de catre instanta judecatoreasca pentru savirsirea unei infractiuni;
d.       incompatibilitate.

   

  Procedura.

Procedura Curtii este exercitata in temeiul Constitutiei, Legii cu privire la Curtea Constitutionala si Codului jurisdictiei constitutionale.

Potrivit Constitutiei si Legii cu privire la Curtea Constitutionala, dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala il au:

  1. a.   Presedintele Republicii Moldova;
  2. b.   Guvernul;
  3. c.   ministrul justitiei;
  4. d.  Curtea Suprema de Justitie;
  5. e.  Judecatoria Economica;
  6. f.   Procurorul General;
  7. g.  Deputatul оn Parlament;
  8. h.  Fractiunea parlamentara;
  9. i.   Adunarea populara a Gagauziei (Gagauz -Yri – unitate teritoriala autonoma a Republicii Moldova).

 

Curtea Constitutionala exercita jurisdictia constitutionala numai la sesizarea subiectilor prevazuti in mod expres in Legea cu privire la Curtea Constitutionala.

Cetatenii nu sint subiecti cu drept de sesizare a Curtii Constitutionale si nici Curtea Constitutionala nu poate examina cauze din propria initiativa.

Sesizarea se inainteaza Curtii Constitutionale in scris, in limba de stat si se prezinta Presedintelui Curtii. Procedura examinarii este gratuita.

Examinarea sesizarii are 2 etape: examinarea preliminara, examinarea chestiunii in fond.

Daca sesizarea intruneste conditiile prevazute de procedura jurisdictionala, Presedintele Curtii dispune transmiterea acesteia spre examinare preliminara unui sau mai multor judecatori ai Curtii, unei subdiviziuni a Secretariatului Curtii sau unui judecator-asistent. Raportul privind examinarea preliminara urmeaza sa fie prezentat in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii sesizarii. Daca este necesara efectuarea unui volum mare de investigatii, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net