logare  |  registrare

Conceptul de administratie publica centrala

Conceptul de administratie publica centralazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 14 decembrie 2012
Conceptul de administratie publica centrala
46.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Conceptul de administratie publica centrala

 

Conform “Legii privind Administraţia publică locală” din noiembrie 1998 administraţia publică este forma de organizare şi executare nemijlocită a puterii executive a statului, factor esenţial de care depinde în mare parte exercitarea rolului statului în organizarea şi conducerea societăţii.

Conţinutul administraţiei publice este determinat de două categorii de activităţi:

-         activităţi cu caracter de dispoziţie;

-         activităţi cu caracter prestatal (de a presta servicii publice). 

În baza structurii administraţiei publice stau două criterii:

-         teritorial;

-         funcţional.

 

Aceste două criterii ale sistemului administrativ se completează reciproc.

Structura funcţională a sistemului administraţiei publice este inseparabil legată de structura teritorială a acestuia, deoarece existenţa sa este de neconceput fără o bună organizare teritorială a statului.

Procedând la organizarea administraţiei publice prin Constituţie şi legi, statul stabileşte, pe de o parte, organizarea administrativă a teritoriului, iar pe de altă parte, determină funcţiile autorităţilor publice în aceste unităţi administrativ-teritoriale.

Pornind de la aceste criterii, administraţia publică poate fi împărţită în administraţie publică centrală şi administraţie publică locală, în administraţie publică generală şi administraţie specializată (anexa nr. 1).

 

Administraţia publică centrală, conform art.1 din Legea privind Administraţia publică locală, este totalitatea autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice pentru satisfacerea, sub conducerea Guvernului, a intereselor generale ale societăţii la nivelul întregii ţări.

Administraţia publică centrală este realizată de autorităţile puterii executive cu competente generale, în primul rând de Guvern şi Şeful statului, în măsura în care ele exercită funcţii administrative, de rând cu cele publice, şi de administraţie publică centrală de specialitate. Aceasta se compune din administraţie ministerială, departamentală şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale organizate în subordonarea Guvernului şi conduse de el.

Preşedintele Republicii Moldova, potrivit art. 77 p.2 al Constituţiei R. Moldova, “reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.” Pornind de la aceste prevederi constituţionale, putem contura două funcţii prezidenţiale: funcţia de reprezentare şi funcţia de garant al statului şi al Constituţiei. Ca şef al statului, Preşedintele e chemat să asigure buna funcţionare a tuturor ramurilor puterii de stat: legislativă, executivă şi judecătorească. Iată de ce, în realizarea funcţionării sale, Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte un şir de atribuţii în raporturile cu celelalte autorităţi publice.

Din acest punct de vedere deosebim atribuţii prezidenţiale exercitate în raporturile cu Parlamentul şi atribuţii prezidenţiale exercitate în raporturile cu autorităţile judiciare. Un rol aparte ocupă atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în sfera puterii executive, în special în raporturile cu Guvernul, cu autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi autorităţile administraţiei publice locale.

 

Preşedintele Republicii Moldova este secundat în activitatea sa de un aparat de funcţionari dirijat de conducătorul administraţiei prezidenţiale care se află în subordine directă Preşedintelui. Structura aparatului prezidenţial şi resursele financiare ale lui se aprobă la propunerea Preşedintelui de către Parlament.

În sistemul autorităţilor publice centrale Guvernul ocupă un rol deosebit. Lui îi revine, în conformitate cu principiul separaţiei puterilor în stat, alături de şeful statului, puterea executivă. Reprezentând puterea executivă, Guvernul îndeplineşte două funcţii principale: asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

În conformitate cu art.97 al Constituţiei Republicii Moldova, Legea privind administrarea publică locală Guvernul este alcătuit din Prim-ministru, prim-viceprim ministru, viceprim-ministru, miniştri şi membri stabilişi prin lege organică.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net