logare  |  registrare

Combaterea coruptiei in administratia publica

Combaterea coruptiei in administratia publicazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 24 noiembrie 2012
Combaterea coruptiei in administratia publica
53.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Combaterea coruptiei in administratia publica


Corupţia este un fenomen social grav, cu o amploare deosebită, cu forme variate şi complexe, manifestate până la cele mai înalte niveluri ale societăţii. Ea reprezintă o ameninţare majoră pentru democraţie, constituind o negare a drepturilor omului şi o încălcare a principiilor democratice, pentru echitatea socială şi pentru justiţie, erodând principiile unei administraţii eficiente, punând în pericol stabilitatea şi credibilitatea instituţiilor statului şi a reprezentanţilor acestora, cât şi pentru dezvoltarea economică şi socială.

La ora actuală corupţia constituie unul dintre subiectele principale de discuţie în orice domeniu şi la orice nivel, reprezentând una dintre cele mai mari provocări ale lumii contemporane. Ea este prezentă atât în statele sărace şi în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate, iar lupta pentru combaterea ei a devenit o problemă serioasă, cu cât aceasta se extinde foarte rapid, cuprinzând, mai întâi, câteva sectoare, câteva domenii şi apoi întreaga societate, devenind un stil de viaţă, un labirint din care nu se mai poate ieşi, o mentalitate.

...

Cauzele fenomenului de corupţie. Măsuri necesare pentru

prevenirea şi combaterea acestora

Pentru ca prevenirea şi combaterea fenomenului de corupţie să fie eficientă, este necesară concentrarea pe înţelegerea cauzelor profunde ale diferitelor manifestări ale actelor de corupţie, precum şi pe găsirea unor metode de eliminare sau de diminuare a acestui fenomen.

 Un cadru legislativ incoerent şi insuficient, necorelat cu măsuri manageriale eficiente care să reducă riscul de a ceda tentaţiilor corupţiei

Buna funcţionare a administraţiei publice este condiţionată şi de prevederile legale în domeniu. Cu cât acestea sunt mai clare şi mai eficiente, cu atât arbitrariul şi ilegalitatea vor fi mai puţin prezente în acţiunile acesteia. Adoptarea unei legislaţii specifice, menită să pună capăt fenomenului de corupţie, prezintă o importanţă deosebită în prevenirea şi combaterea corupţiei, dar simpla adoptare a unor legi anticorupţie este o condiţie necesară, nu însă şi suficientă. Practica a demonstrat că modificarea sau dezvoltarea cadrului legal nu a condus la rezultatul dorit, şi anume descurajarea fenomenelor de corupţie.

În acest sens se recomandă eliminarea lacunelor legislative şi a neclarităţilor ce sunt interpretate ca fiind sursa potenţială de ineficienţă sau de limitare a efortului de combatere a corupţiei, precum şi corelarea legislaţiei anticorupţie cu restul sistemului actelor normative.

 Condiţiile de muncă

Sentimentul de nesiguranţă a locului de muncă, promovarea în funcţie pe baza criteriilor politice şi nu a celor profesionale sunt doar câteva din problemele care necesită o soluţionare rapidă, astfel încât să se asigure un cadru de exercitare a funcţiei publice liber de orice ingerinţe de ordin subiectiv - personal, ce ar favoriza fenomenul de corupţie.

 Lipsa transparenţei şi a comunicării în sectorul public

Transparenţa, una dintre premisele necesare asigurării unei administraţii eficiente, derivă din dreptul constituţional al cetăţeanului la informaţie. Legislaţia românească are câteva reglementări menite să asigure această condiţie, dar acestea sunt incomplete sau defectuos realizate, limitând accesul opiniei publice la informaţie. În Constituţie se precizează că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit". În acest sens, se recomandă ca funcţionarii publici, potrivit competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin, să promoveze un sistem mai transparent de luare a deciziilor, precum şi o informare corectă a cetăţenilor asupra problemelor de interes personal

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com