logare  |  registrare

Clasificarea actelor administrative

Clasificarea actelor administrativezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 08 noiembrie 2012
Clasificarea actelor administrative
32.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Clasificarea actelor administrative


Actele administrative se pot clasifica în mai multe categorii, după cum urmează:

l. În funcţie de întinderea efectelor juridice pe care le produc, distingem:

- Acte administrative normative care conţin reglementări cu caracter general, impersonal şi obligatoriu. De regulă este vorba de norme imperative alături de care se pot găsi norme prohibitive. Competenţa emiterii unor asemenea acte revine exclusiv organelor prevăzute de lege.

- Acte administrative individuale care sunt acele manifestări unilaterale de voinţă ce generează, modifică sau sting drepturi şi obligaţii în beneficiul sau în sarcina uneia sau mai multor persoane dinainte determinate. Competenţa materială pentru emiterea lor revine tuturor autorităţilor administraţiei publice.

Actele administrative normative şi individuale pot di contestate în justiţie pe cale contenciosului administrativ, sau în faţa instanţelor de drept comun pe calea excepţiei de nelegalitate.

 

2. În funcţie de conţinutul lor , actele administrative individuale pot fi împărţite în mai multe categorii, astfel:

a)Acte juridice prin care se stabilesc drepturi sau obligaţii determinate de subiectul de drept interesat. De exemplu, autorizaţia de construcţie pe care o eliberează primarul, conferă persoanei solicitante dreptul de a edifica o anumită construcţie pe terenul care îi aparţine, cu respectarea cerinţelor concrete prevăzute de lege şi actul respectiv.

b)Acte administrative prin care se conferă un statut personal sau acte atributive de statut personal prin intermediul acestor acte juridice se recunoaşte în favoarea titularilor o activitate anterioară şi, în acelaşi timp, i se conferă anumite drepturi în condiţiile legii (diploma şcolară, universitară, decizia de pensionare, paşaportul, etc.).

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com