logare  |  registrare

Codul cu privire la contravenţiile administrative

Codul cu privire la contravenţiile administrativezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 03 noiembrie 2012
Codul cu privire la contravenţiile administrative
1.54 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

Codul cu privire la contravenţiile administrative

 din 29.03.1985

 Veştile R.S.S.M., 1985, nr.3, art.47

 * * *

C U P R I N S


 TITLUL I

 CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERAL

Articolul 1. Sarcinile Codului cu privire la contravenţiile administrative

Articolul 2. Legislaţia cu privire la contravenţiile administrative

Articolul 3. Exclus

Articolul 4. Exclus

Articolul 5. Împuternicirile organelor autoadministrării locale în domeniul contravenţiilor administrative

Articolul 6. Prevenirea contravenţiilor administrative

Articolul 7. Asigurarea legalităţii la aplicarea măsurilor de influenţă pentru contravenţiile administrative

Articolul 8. Acţiunea legislaţiei cu privire la răspunderea pentru contravenţiile administrative

 

Titlul II

CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ

 

I. PARTEA GENERALĂ

CAPITOLUL 2

CONTRAVENŢIA ADMINISTRATIVĂ ŞI RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 9. Noţiunea de contravenţie administrativă

Articolul 10. Comiterea premeditată a contravenţiei administrative

Articolul 11. Comiterea contravenţiei administrative din imprudenţă

1.">Articolul 111. Răspunderea pentru tentativă de contravenţie administrativă

Articolul 12. Vîrsta, la care apare răspunderea administrativă

Articolul 13. Răspunderea minorilor

Articolul 14. Noţiunea de persoană cu funcţii de răspundere şi responsabilitatea acesteia

Articolul 15. Răspunderea militarilor şi altor persoane, asupra cărora se extinde acţiunea regulamentelor disciplinare, pentru comiterea contravenţiilor administrative

Articolul 16. Răspunderea cetăţenilor străini şi a persoanelor fără cetăţenie

Articolul 17. Extrema necesitate

Articolul 18. Legitima apărare

Articolul 19. Iresponsabilitatea

Articolul 20. Exclus

Articolul 21. Posibilitatea absolvirii de răspundere administrativă în cazul cînd contravenţia este neînsemnată şi clasarea procesului în cazul împăcării

 

CAPITOLUL 3

SANCŢIUNEA ADMINISTRATIVĂ

Articolul 22. Ţelurile sancţiunilor administrative

Articolul 23. Felurile sancţiunilor administrative

Articolul 24. Sancţiunile administrative principale şi cele complementare

Articolul 25. Avertismentul

Articolul 26. Amenda

Articolul 27. Ridicarea contra echivalent a obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative

Articolul 28. Confiscarea obiectului, care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenţiei administrative

Articolul 29. Privarea de dreptul special, acordat cetăţeanului respectiv

1.">Articolul 291. Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi

Articolul 30. Exclus

Articolul 31. Arestul administrativ

1.">Articolul 311. Expulzarea

 

CAPITOLUL 4

APLICAREA SANCŢIUNII ADMINISTRATIVE

Articolul 32. Regulile generale de aplicare a sancţiunii pentru contravenţia administrativă

Articolul 33. Circumstanţe, ce atenuează răspunderea pentru contravenţia administrativă

Articolul 34. Circumstanţe, ce agravează răspunderea pentru contravenţia administrativă

Articolul 35. Aplicarea sancţiunilor administrative în cazul comiterii cîtorva contravenţii administrative

Articolul 36. Calcularea termenelor sancţiunii administrative

Articolul 37. Termenele de aplicare a sancţiunii administrative

Articolul 38. Termenul, după expirarea căruia se consideră, că persoana n-a fost supusă sancţiunii administrative

Articolul 39. Obligaţia de a repara paguba pricinuită

Articolul 40. Executarea obligaţiei, pentru neîndeplinirea căreia a fost aplicată sancţiunea administrativă

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com