logare  |  registrare

Codul vamal al Republicii Moldova

Codul vamal al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 03 noiembrie 2012
Codul vamal al Republicii Moldova
860 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

C O D U L

vamal al Republicii Moldova

 Nr.1149-XIV din 20.07.2000

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.160-162/1201 din 23.12.2000

 

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Secţiunea 1

Activitatea vamală  

Articolul 1. Noţiuni principale

Articolul 2. Activitatea vamală

Articolul 3. Politica vamală

Articolul 4. Teritoriul vamal şi frontiera vamală a Republicii Moldova

Articolul 5. Integrarea economică internaţională

Articolul 6. Legislaţia vamală

Articolul 7. Acordurile internaţionale

 

Secţiunea a 2-a

Organizarea activităţii vamale  

Articolul 8. Conducerea activităţii vamale

Articolul 9. Organele vamale

Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt, întreprinderile subordonate Serviciului Vamal

Articolul 11. Atribuţiile organului vamal

Articolul 12. Actele normative ale Serviciului Vamal

Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele organului vamal

Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte organe de drept şi cu persoane

Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire în alte locuri decît în cele stabilite de organul vamal

Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal

Articolul 17. Folosirea informaţiilor

Articolul 18. Atacarea deciziilor, acţiunilor şi inacţiunii organului vamal şi ale colaboratorului vamal

 

Capitolul II

TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT

PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE

 

Secţiunea a 3-a

Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală.

Regimurile vamale  

Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport

Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport

Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport

Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Articolul 23. Regimurile vamale

Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la regimul vamal

Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal

Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală

Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, utilizarea lor

Articolul 28. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport puse condiţionat în circulaţie, pentru care au fost stabilite facilităţi vamale, utilizarea lor

 

Secţiunea a 4-a

Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive

şi regimurilor vamale cu impact economic  

Articolul 29. Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive

Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor vamale cu impact economic

 

Secţiunea a 5-a

Importul  

Articolul 31. Dispoziţii generale

Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial

Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor

Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil

Articolul 35. Punerea în circulaţie a mărfurilor la drepturi de import reduse sau zero

Articolul 36. Importul mărfurilor la cea mai mare taxă vamală

Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone

 

Secţiunea a 6-a

Exportul  

Articolul 38. Dispoziţii generale

Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de export

Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor plasate sub regimul vamal de export

Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri

 

Secţiunea a 7-a

Tranzitul  

Articolul 42. Dispoziţii generale

Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor sub regimul vamal de tranzit

Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit

Articolul 46. Documentele însoţitoare

Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră

Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii de tranzit

Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale

 

Secţiunea a 8-a

Antrepozitul vamal  

Articolul 50. Dispoziţii generale

Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub regimul de antrepozit vamal

Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale

Articolul 53. Antrepozitarul

Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare

Articolul 55. Condiţii de garantare

Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com