logare  |  registrare

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova

Codul de procedură civilă al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 01 noiembrie 2012
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
1.02 MB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

C O D U L

de procedură civilă al Republicii Moldova

nr. 225-XV din 30.05.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.111-115/451 din 12.06.2003

 * * *

C U P R I N S

 

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Capitolul I

DISPOZIŢII PRINCIPALE  

Articolul 1. Raporturile reglementate de legislaţia procedurală civilă

Articolul 2. Legislaţia procedurală civilă

Articolul 3. Acţiunea legii procedurale civile în timp

Articolul 4. Sarcinile procedurii civile

Articolul 5. Accesul liber la justiţie

Articolul 6. Modalităţile de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime

Articolul 7. Intentarea procesului civil

Articolul 8. Dreptul la asistenţă judiciară

Articolul 9. Rolul diriguitor al instanţei judecătoreşti în proces

Articolul 10. Sancţiunile procedurale

Articolul 11. Asigurarea securităţii participanţilor la proces

Articolul 12. Soluţionarea pricinilor civile în temeiul legislaţiei Republicii Moldova

1.">Articolul 121. Ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate

Articolul 13. Aplicarea legislaţiei altor state

Articolul 14. Actele judecătoreşti de dispoziţie

Articolul 15. Folosirea căilor de atac

Articolul 16. Caracterul obligatoriu al actelor judecătoreşti

Articolul 17. Formarea practicii judiciare

Articolul 18. Utilizarea de mijloace tehnice

 

Capitolul II

PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCEDURAL CIVIL  

Articolul 19. Înfăptuirea justiţiei numai în instanţă judecătorească

Articolul 20. Independenţa judecătorilor şi supunerea lor numai legii

Articolul 21. Judecarea unipersonală şi colegială a pricinilor

Articolul 22. Egalitatea în faţa legii şi a justiţiei

Articolul 23. Caracterul public al dezbaterilor judiciare

Articolul 24. Limba de procedură şi dreptul la interpret

Articolul 25. Principiul nemijlocirii şi oralităţii în dezbaterile judiciare

Articolul 26. Contradictorialitatea şi egalitatea părţilor în drepturile procedurale

Articolul 27. Disponibilitatea în drepturi a participanţilor la proces

 

 Capitolul III

COMPETENŢA GENERALĂ 

Articolul 28. Competenţa instanţelor judecătoreşti

Articolul 29. Competenţa instanţelor judecătoreşti economice

Articolul 30. Strămutarea litigiului la judecata arbitrală

Articolul 31. Competenţa în judecarea revendicărilor conexe

 

Capitolul IV

COMPETENŢA JURISDICŢIONALĂ  

Articolul 32. Competenţa judecătoriilor

Articolul 33. Competenţa curţilor de apel

Articolul 34. Exclus

Articolul 35. Competenţa judecătoriilor economice de circumscripţie

Articolul 36. Competenţa Curţii de Apel Economice

Articolul 37. Competenţa în caz de concurenţă a pretenţiilor

Articolul 38. Intentarea acţiunii în instanţa de la domiciliul sau de la locul de aflare a pîrîtului

Articolul 39. Competenţa la alegerea reclamantului

Articolul 40. Competenţa excepţională

Articolul 41. Exclus

Articolul 42. Competenţa în mai multe pricini civile

Articolul 43. Strămutarea pricinii

Articolul 44. Soluţionarea conflictelor de competenţă jurisdicţională

Articolul 45. Imutabilitatea competenţei jurisdicţionale

 

Capitolul V

COMPLETUL DE JUDECATĂ. RECUZĂRILE  

Articolul 46. Completul de judecată

Articolul 47. Grefierul

Articolul 48. Soluţionarea colegială a problemelor

Articolul 49. Inadmisibilitatea participării repetate a judecătorului la judecarea aceleiaşi pricini

Articolul 50. Temeiurile de recuzare a judecătorului

Articolul 51. Temeiurile de recuzare a expertului, specialistului, interpretului, grefierului şi executorului judecătoresc

Articolul 52. Declaraţiile de recuzare şi de abţinere de la judecată

Articolul 53. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare

Articolul 54. Efectele admiterii cererii de recuzare

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net