logare  |  registrare

Codul funciar al Republicii Moldova

Codul funciar al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 01 noiembrie 2012
Codul funciar al Republicii Moldova
334.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

Codul funciar

Nr.828-XII din 25.12.91

* * *

C U P R I N S

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Legislaţia funciară

Articolul 2. Fondul funciar şi componenţa lui

Articolul 2/1. Obiectele relaţiilor funciare

Articolul 3. Proprietatea asupra terenurilor

Articolul 4. Deţinătorii de terenuri

Articolul 5. Protecţia ecologică a terenurilor

Articolul 6. Atribuţiile statului în relaţiile funciare

Articolul 6/1. Înregistrarea de stat a sectoarelor de teren şi a drepturilor asupra lor

 

Capitolul II

COMPETENŢA PARLAMENTULUI, A GUVERNULUI, A AUTORITĂŢILOR

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR FUNCIARE

Articolul 7. Competenţa Parlamentului

Articolul 8. Competenţa Guvernului

Articolul 9. Competenţa consiliilor raionale şi municipale

Articolul 10. Competenţa consiliilor săteşti (comunale) şi orăşeneşti

 

Capitolul III

ATRIBUIREA ŞI ÎNSTRĂINAREA TERENURILOR

Articolul 11. Atribuirea sectoarelor de teren din intravilan pentru case, anexe gospodăreşti şi grădini

Articolul 12. Atribuirea în proprietate privată a cotelor de teren echivalent

Articolul 13. Atribuirea în natură (pe loc) a cotelor de teren echivalent

Articolul 14. Moştenirea şi înstrăinarea terenurilor dobîndite în proprietate privată

Articolul 15. Atribuirea terenurilor pentru alte necesităţi decît producţia agricolă şi silvică

Articolul 15/1. Terenurile instituţiilor de cult şi ale cimitirelor

Articolul 16. Convenirea asupra locului de amplasare a construcţiei şi asupra suprafeţei necesare

Articolul 17. Loturile auxiliare

Articolul 18. Condiţiile de distribuire a loturilor auxiliare

Articolul 19. Păstrarea dreptului asupra lotului auxiliar

Articolul 20. Documentele ce confirmă drepturile deţinătorilor de teren

Articolul 21. Inadmisibilitatea folosirii terenurilor pînă la stabilirea hotarelor în natură (pe loc)

Articolul 22. Inadmisibilitatea atribuirii terenurilor în alte scopuri decît cele agricole şi silvice întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, care nu şi-au îndeplinit obligaţiile în privinţa terenurilor repartizate anterior

Articolul 23. Stingerea dreptului asupra terenului

Articolul 24. Sancţiunile aplicate în caz de necultivare a terenurilor agricole şi neluare a măsurilor de protecţie a solului

Articolul 25. Modul de retragere a terenurilor din dreptul de posesiune şi de beneficiere

Articolul 26. Circumstanţele de care trebuie să se ţină seama la stabilirea momentului de stingere a dreptului de proprietate, posesiune sau folosinţă funciară

 

Capitolul IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE TERENURI

Articolul 27. Drepturile proprietarilor funciari

Articolul 28. Drepturile posesorilor şi ale beneficiarilor funciari

Articolul 29. Obligaţiile deţinătorilor de terenuri

Articolul 30. Apărarea drepturilor deţinătorilor de terenuri

Articolul 31. Neadmiterea acţiunilor negative asupra terenurilor agricole, asupra pădurilor şi altor terenuri din afara hotarelor terenurilor atribuite în proprietate,posesiune şi în folosinţă

Articolul 32. Protecţia patrimoniului

Articolul 33. Descopertarea stratului fertil

Articolul 34. Plata pentru folosirea terenului şi înlesnirile la încasarea acestei plăţi

Articolul 35. Folosirea plăţilor pentru terenuri

 

Capitolul V

TERENURILE CU DESTINAŢIE AGRICOLĂ

Articolul 36. Atribuirea terenurilor cu destinaţie agricolă

Articolul 37. Păstrarea dreptului asupra terenului

Articolul 38. Atribuirea terenurilor pentru îndeletniciri şi meşteşuguri populare

Articolul 39. Grădini şi loturi pentru legumicultură

Articolul 40. Întovărăşirile pomicole

Articolul 41. Arendarea terenurilor

Articolul 41/1. Exclus

Articolul 41/2. Exclus

Articolul 41/3. Exclus

Articolul 41/4. Exclus

 

Capitolul VI

TERENURILE DIN INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR

Articolul 42. Terenurile din intravilan

Articolul 43. Stabilirea perimetrului localităţii

Articolul 44. Componenţa terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor)

Articolul 45. Folosirea terenurilor oraşelor şi satelor (comunelor)

Articolul 46. Terenurile destinate construcţiilor urbane şi rurale

Articolul 47. Terenurile de uz public din oraşe şi sate (comune)

Articolul 48. Terenurile pentru transporturile rutier, feroviar, naval, aerian, prin conducte, pentru liniile de telecomunicaţii şi transport electric, pentru exploatările miniere şi pentru alte industrii

Articolul 49. Terenurile împădurite ale oraşelor şi satelor (comunelor)

Articolul 50. Terenurile cu destinaţie agricolă şi alte terenuri ale oraşelor şi satelor (comunelor)

Articolul 51. Amenajarea teritoriilor oraşelor şi comunelor (satelor)

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com