logare  |  registrare

Codul de executare al Republicii Moldova

Codul de executare al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru miercuri, 31 octombrie 2012
Codul de executare al Republicii Moldova
965.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

CODUL


de executare al Republicii Moldova

 nr. 443-XV din 24.12.2004

 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.34-35/112 din 03.03.2005

 

* * *

C U P R I N S


CARTEA ÎNTÎI

EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR CU CARACTER CIVIL

 

Titlul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Capitolul I

NOŢIUNI ŞI PRINCIPII GENERALE 

Articolul 1. Sarcina şi scopul procedurii de executare

Articolul 2. Legislaţia privind executarea

Articolul 3. Principiul legalităţii

Articolul 4. Principiul egalităţii

Articolul 5. Principiul disponibilităţii

Articolul 6. Principiul umanismului

Articolul 7. Limba în care se desfăşoară procedura de executare

Articolul 8. Independenţa executorului judecătoresc

Articolul 9. Caracterul obligatoriu al cerinţelor executorului judecătoresc

Articolul 10. Atacarea actelor executorului judecătoresc

 

Capitolul II

ORGANELE DE EXECUTARE  

Articolul 11. Organele de executare

 

Titlul II

EXECUTAREA SILITĂ A DOCUMENTELOR EXECUTORII

 

Capitolul III

DISPOZIŢII GENERALE  

Articolul 12. Actele supuse executării silite

Articolul 13. Documentele executorii

Articolul 14. Eliberarea titlului executoriu

Articolul 15. Eliberarea mai multor titluri executorii în temeiul unei singure hotărîri

Articolul 16. Cuprinsul titlului executoriu

Articolul 17. Prezentarea documentului executoriu spre executare

Articolul 18. Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare

Articolul 19. Întreruperea termenului de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre executare

Articolul 20. Repunerea în termen

Articolul 21. Eliberarea duplicatului titlului executoriu

Articolul 22. Răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea documentului executoriu

Articolul 23. Amenda

 

Capitolul IV

EXECUTORUL JUDECĂTORESC  

Articolul 24. Executorul judecătoresc

Articolul 25. Drepturile şi obligaţiile procesuale ale executorului judecătoresc

Articolul 26. Neexecutarea cerinţelor executorului judecătoresc

Articolul 27. Competenţa teritorială

Articolul 28. Strămutarea documentului executoriu

Articolul 29. Conflictul de competenţă

Articolul 30. Recuzarea şi abţinerea de la executare a executorului judecătoresc

Articolul 31. Procedura de soluţionare a cererii de recuzare sau de abţinere de la executare

 

Capitolul V

CHELTUIELILE DE EXECUTARE  

Articolul 32. Cheltuielile de executare

Articolul 33. Taxa de executare

Articolul 34. Restituirea taxei de executare

Articolul 35. Cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare

Articolul 36. Plata cheltuielilor de executare de către creditor

Articolul 37. Depunerea de către executorul judecătoresc a sumelor băneşti pe contul de depozit

Articolul 38. Eliberarea sumelor de pe contul de depozit

 

Capitolul VI

PARTICIPANŢII LA PROCEDURA DE EXECUTARE  

Articolul 39. Participanţii la procedura de executare

Articolul 40. Părţile în procedura de executare

Articolul 41. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 42. Participarea minorilor la procedura de executare

Articolul 43. Succesiunea de drepturi în procedura de executare

Articolul 44. Exercitarea drepturilor în procedura de executare prin reprezentanţi

Articolul 45. Formularea împuternicirilor reprezentantului

Articolul 46. Împuternicirile reprezentantului

Articolul 47. Persoanele care nu pot fi reprezentanţi

Articolul 48. Reprezentanţii legali

Articolul 49. Participarea interpretului

Articolul 50. Participarea martorilor asistenţi

Articolul 51. Drepturile şi obligaţiile martorilor asistenţi

Articolul 52. Participarea specialistului

Articolul 53. Drepturile şi obligaţiile specialistului

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com