logare  |  registrare

Codul apelor al Republicii Moldova

Codul apelor al Republicii Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru mari, 30 octombrie 2012
Codul apelor al Republicii Moldova
216.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 50
Descriere

L E G E

Codul apelor al Republicii Moldova

 

Nr.1532-XII din 22.06.93

Monitor nr.10/287 din 30.10.1993

 

* * *

C U P R I N S 

COMPARTIMENTUL I

DISPOZIŢII GENERALE 


Capitolul I

DISPOZIŢII DE BAZĂ

Articolul 1. Noţiuni principale

Articolul 1/1. Proprietatea asupra obiectivelor acvatice

Articolul 1/2. Proprietatea publică asupra obiectivelor acvatice

Articolul 1/3. Obiectivul acvatic

Articolul 2. Fondul apelor

Articolul 2/1. Terenurile fondului apelor

Articolul 2/2. Obiectivele acvatice proprietate publică a statului

Articolul 2/3. Obiectivele acvatice proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale

Articolul 2/4. Proprietatea privată asupra obiectivelor acvatice

Articolul 3. Reglementarea relaţiilor din domeniul apelor

 

Capitolul II

ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL

FOLOSIRII ŞI PROTECŢIEI APELOR

Articolul 4. Administrarea de stat în domeniul folosirii şi protecţiei apelor

Articolul 5. Controlul de stat asupra folosirii şi protecţiei apelor

 

Capitolul III

SPRIJINUL ACORDAT ÎN REALIZAREA MĂSURILOR PRIVIND

FOLOSIREA RAŢIONALĂ ŞI PROTECŢIA APELOR

Articolul 6. Sprijinul acordat autorităţilor administraţiei publice centrale în realizarea măsurilor privind folosirea raţională şi protecţia apelor

Articolul 7. Formele de participarea în realizarea măsurilor privind folosirea raţională şi protecţia apelor

 

Capitolul IV

AMPLASAREA, PROIECTAREA, CONSTRUIREA ŞI DAREA ÎN EXPLOATARE

 A ÎNTREPRINDERILOR, INSTALAŢIILOR ŞI ALTOR OBIECTIVE,

CARE AFECTEAZĂ STAREA APELOR

Articolul 8. Condiţiile amplasării, protectării, construirii şi dării în exploatare a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor

Articolul 9. Condiţiile amplasării, proectării, construirii şi dării în exploatare a întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective situate în bazinele piscicole

Articolul 10. Stabilirea locurilor pentru construirea întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor

Articolul 11. Coordonarea proiectelor de construcţie a întreprinderilor, instalaţiilor şi altor obiective, care afectează starea apelor

Articolul 12. Condiţiile în care sînt interzise construirea şi darea în exploatare a întreprinderilor, instalaţiilor şi a altor obiective, care afectează starea apelor

 

Capitolul V

EXECUTAREA LUCRĂRILOR LA OBIECTIVELE ACVATICE,

ÎN ZONELE DE PROTECŢIE A APELOR

Articolul 13. Zonele de protecţie a apelor ale bazinelor şi cursurilor de apă

Articolul 14. Modul de executare a lucrărilor la obiectivele acvatice şi în zonele de protecţie a apelor

 

COMPARTIMENTUL II

FOLOSIREA APEI


Capitolul VI

BENEFICIARII DE FOLOSINŢĂ A APEI ŞI OBIECTIVELE DE FOLOSINŢĂ A APEI

Articolul 15. Beneficiarii de folosinţă a apei

Articolul 16. Obiectivele de folosinţă a apei

Articolul 17. Cazurile de limitare, interzicere parţială sau totală a folosirii obiectivelor acvatice

Articolul 17/1. Protecţia juridică a drepturilor de folosinţă a obiectivului acvatic

 

Capitolul VII

FOLOSINŢA APEI

Articolul 18. Folosinţa apei

Articolul 18/1. Clasificarea folosinţei apei

Articolul 19. Folosinţa apei în funcţie de destinaţia ei specială de bază

Articolul 20. Folosinţa generală şi specială a apei

Articolul 21. Folosinţa comună şi separată a apei

Articolul 22. Folosinţa primară şi secundară a apei

 

Capitolul VIII

MODUL ŞI CONDIŢIILE DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ A OBIECTIVELOR ACVATICE

Articolul 23. Satisfacerea cu prioritate a necesarului de apă potabilă şi menajeră al populaţiei

Articolul 24. Modul de atrbuire a obiectivelor acvatice în folosinţa separată

Articolul 25. Organele care atribuie obiectivele acvatice în folosinţă separată

Articolul 26. Titlul de stat ce confirmă dreptul de folosinţă separată a obiectivului acvatic

Articolul 27. Autorizaţia de folosinţă specială a apei

Articolul 28. Modul de realizare a folosinţei generale a apei

Articolul 29. Folosinţa generală a apei în cadrul obiectivelor acvatice, atribuite în folosinţă separată

Articolul 30. Plata pentru folosirea apei

Articolul 31. Termenele de folosinţă a apei

Articolul 32. Modul de calculare şi prelungire a termenelor de folosinţă temporară a apei

 

Capitolul IX

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARILOR DE FOLOSINŢĂ A APEI

Articolul 33. Folosirea obiectivelor acvatice conform destinaţiei lor

Articolul 34. Drepturile beneficiarilor de folosinţă a apei

Articolul 35. Limitarea drepturilor beneficiarilor de folosinţă a apei

Articolul 36. Protejarea drepturilor beneficiarilor de folosinţă a apei

Articolul 37. Oblgaţiunile beneficiarilor de folosinţă a apei 

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com