logare  |  registrare

Confucianismul

Confucianismulzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru vineri, 22 aprilie 2011
Confucianismul
16.6 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 56
Descriere

Confucianismul


            Confucianismul este concepţia filosofică elaborată de Kungtu-fu-dzi ("înţeleptul Kung"), după numele latinizat Confucius (551-479 î.e.n).Meritul gînditorului constă în primul rind în faptul că a strîns cu grijă şi a transmis posterităţii moştenirea cultural de pînă la el,pe care o gasim sistematizată în următoarele lucrări:"I-dzing" (Cartea Schimbărilor), "Şu-dzing" (Cartea Sacră),"Şi-dzing" (Cartea versurilor) şi "Li-ki" (Cartea riturilor).Confucius era convins că lucrările vechi conţin întreaga înţelepciune a omenirii,misiunea sa fiind doar aceea de a le comenta şi a le facecunoscute.aceasta însă nu înseamnă că el el este un simplu commentator al cărţilor vechi.Confucius creează totuşi o doctrină proprie în care cultul antichităţii are semnificaţie etico-politică.


     Deşi nu a scris lucrări filosofice proprii,Confucius a avut discipoli care i-au sistematizat învăţătura şi au expuso în cîteva lucrări: "Ta hio" (Marele studiu),"Djung-iung" (Invariabilitatea căii de mijloc),²Lun-u² (Convorbiri sau Cugetări filosofice).Cea mai important este lucrarea .Cea mai important este lucrarea "Lun-u".


     Perioada în care trăieşte Confucius este însoţită de tulburari sociale,răscoale tărăneşti urmau una după alta,nobilimea lupta pentru putere.Abuzurile şi nedreptăţile aristocraţilor duc la decăderea totală a moravurilor.Nihilismul moral,corupţia şi violenţa deveneau o normă a vieţii.În asemenea condiţii,Confucius tinde spre o reform a societăţii,spre o reinstaurare a vechilor valori şi tradiţii pe care le consider ideale.Ieşirea din situaţia creată el o vede în respectarea strictă a ordinii şi ierarhiei sociale tradiţionale.Tendinţa aceasta corespundea intereselor vechii aristocraţii ruinate,înlocuită tot mai insistent de noua aristocraţie a banului.Confucius însă punea problema mai larg.Societatea spre care el tinde are scopul să asigure bunătatea şi fericirea tuturor oamenilor.El în repetate rînduri protestă împotriva aservirii poporului,a abuzurilor claselor exploatatoare,manifestîndu-se ca un mare umanist.


     Restabilirea ordinii sociale este,deci,problema principal,de care este preocupat Confucius.Ea se manifestă atît în învăţătura sa politică,cît şi în concepţia etică.

     Teoria politică are la bază ideea că monarhul este"²fiu al cerului" - idee larg răspîndită pe atunci.Menirea lui este de a traduce în faptă aici pe pămînt voinţa cerului.El trebuie să conducă cu ţara în aşa fel ca să realizeze bunăstarea generală.Pentru stabilirea ordinii este necesară "corectarea numelor",adică asigurarea concordanţei depline între rangul social al individului şi comportarea lui:"Prinţul să fie prinţ;demnitarul, demnitar;tatăl, tată;fiul, fiu".

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net