logare  |  registrare

Autoritatile administratiei publice

Autoritatile administratiei publicezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru joi, 25 octombrie 2012
Autoritatile administratiei publice
Autor: Olya
83.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Autoritatile administratiei publice


 1. Rolul administraţiei în realizarea funcţiei executive a statului.

    a).    Administraţia-formă de exercitare a puterii.   

În prima parte a cursului a fost prezentată etimologia cuvântului "a administra” la care adăugăm şi următoarele explicaţii a conduce, a cârmui, iar pentru administraţie, aprecierea potrivit căreia această noţiune are înţelesul de totalitatea autorităţilor administrative existente într-un stat, unitate administrativ-teritorială, autoritate publică, instituţie etc. În teorie, noţiunea de administraţie a fost utilizată în mai multe sensuri, şi anume:

- conducerea şi îndrumarea afacerilor guvernelor si instituţiilor statului;

- executarea şi/sau implementarea politicilor publice;

- timpul în care se află în funcţie un şef executiv, un preşedinte, guvernator sau primar;

- termen colectiv pentru toţi oficialii din aparatul guvernamental;

- supravegherea averii persoanelor decedate pentru a se plăti taxele şi a se repartiza bunurile şi averea către moştenitori.

În sens larg, termenul de administraţie publică, trebuie definit ca formă de exercitare a puterii executive în stat datorită importanţei politice pe care o reprezintă aplicarea legii la toate nivelurile societăţii acestei activităţi, practica guvernamentală.

 

În literatura de specialitate din SUA, noţiunea de public administration are o pronunţată semnificaţie politică, deoarece este definită prin patru caracteritici specifice puterii de stat şi anume: 

-  realizează funcţia executivă a guvernării;

-  garantează executarea (implementarea)  politicilor publice;

-  mobilizează forţele umane şi materiale pentru atingerea obiectivulor economice şi sociale din

   programele guvernamentale;

- este o artă şi o ştiinţă a conducerii aplicate la sectorul public.

Administraţia publică este un termen mai larg decât conducerea publică (managementul public) pentru că acesta nu se limitează la management, ci include împrejurările politice, sociale,  culturale economice şi legale care afectează conducerea institutiei publice.

 

Prin administraţie publică se înţelege acea activitate care constă în principal în organizarea executării, dar şi în executarea concretă, nemijlocită a prevederilor Constituţiei, şi a celorlalte acte  normative. În conformitate cu prevederile Constituţiei României administraţia publică este ansamblul activităţilor preşedintelui României, Guvernului, şi al celorlalte autorităţi publice, prin intermediul cărora  puterea politică asigură îndeplinirea legile sau, în limitele legii, prestează servicii publice. 

În general, activitatea administrativă este compusă din două activităţile deosebite: activitatea executivă şi activitatea de dispoziţie.

  • * activitatea executiva constă în aplicarea directă a legilor la cazuri concrete, iar forma juridică a realizării ei ar fi actul administrativ cu caracter general obligatoriu;
  • * activitatea de dispoziţie reprezintă dreptul organului executiv de a lua măsuri în legătură cu activitatea administrativă, iar forma juridică a realizării ei ar fi actul administrativ individual.

Continutul activitătii executive se stabileşte în functie de rolul şi poziţia diferitelor autorităţi în sistemul administraţiei de stat.

Exemplu: autorităţile executive de pe treapta inferioară a sistemului (care nu mai au alte organe în subordine) realizează activitatea executivă prin aplicarea directă a legilor la cazurile concrete; autorităţile administraţiei situate pe o treaptă ierarhic superioară au în plus şi dreptul de a da dispoziţii autorităţilor   subordonate.    

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com