logare  |  registrare

Autonomia locala - principiu de baza a administratiei publice locale

Autonomia locala - principiu de baza a administratiei publice localezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru duminic, 30 septembrie 2012
Autonomia locala - principiu de baza a administratiei publice locale
Autor: Olya
39.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Autonomia locala - principiu de baza a administratiei publice locale


        Pentru a analiza modul de reglementare a autonomiei locale la nivelul constituţional al fiecărui stat membru al Uniunii Europene trebuie să facem o primă distincţie între statele care au constituţii adoptate înainte de deceniul şase al secolului XX şi cele care au adoptat constituţii ulterior acestei date.

         Astfel, dacă constituţiile unor state ca Germania (1949), Belgia (1831), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord(1215,1628, 1679, 1689, 1911, 1949, 1958), Irlanda (1937), Danemarca (1953), nu utilizează expres termenul de autonomie locală, în schimb state care au adoptat constituţii mai recente: Spania (1978), Grecia (1975), Luxemburg (1868 cu revizuire în 1948 şi 1993), Portugalia (1976), au consacrat în reglementările lor fundamentale această terminologie.

         O a treia categorie o formează statele care nu utilizează în mod expres o atare terminologie , dar care dispun de o legislaţie internă ce conţine conceptul de autonomie locală. Este cazul Franţei.

 

Există, în principiu, două modalităţi de recunoaştere a autonomiei locale:

-  ca regim juridic unic şi general;

-  ca regim juridic excepţional şi particular.

      În prima categorie se încadrează acele state care asigură o identitate de tratament juridic comunităţilor locale, utilizând o bază juridică unică. De exemplu, Constituţia Greciei reglementează organizarea administraţiei de stat pe baza unui sistem de desconcentrare, încredinţând gestiunea afacerilor locale colectivităţilor locale, care se bucură de autonomie administrativă (art.102, pct.2). Constituţia Luxemburgului comunele formate din comunităţi autonome, constituite pe bază teritorială, posedând personalitate juridică şi girând, prin propriile organe, propriul patrimoniu şi interes (art.107, pct.1).

   În a doua categorie se încadrează acele state care, prin legea lor fundamentală, având în vedere particularităţile istorice şi lingvistice ale constituirii lor, atribuie un anumit sistem particular de autonomie fie comunităţilor locale, fie comunităţilor lingvistice, fie anumitor structuri teritoriale.

...

     Din cel de-al doilea sistem face parte şi Constituţia Belgiei, care dă competenţă legii de a reglementa instituţiile provinciale şi comunale, pe baza următoarelor principii:

-  alegerea directă a membrilor consiliilor provinciale şi comunale;

-  exercitarea atribuţiilor consiliilor în limita determinată de interesul provincial şi comunal;

-   descentralizarea atribuţiilor către instituţiile provinciale şi comunale;

-   publicitatea şedinţelor consiliilor;

-  intervenţia autorităţii de tutelă ori a puterii legislative pentru asigurarea respectării legii şi a protejării interesului general (art.108 aln.1).

 

    Exemplele utilizate permit surprinderea contextului constituţional european al reglementării autonomiei locale la care se adaugă concluzia diversităţii modalităţilor de a concepe autonomia locală.

    Practic fiecare constituţie înglobează o formă particulară de reglementare a autonomiei locale ce ţine de condiţiile istorice ale formării statului respectiv, de structura acestuia şi forma de guvernământ, de coloratura etnică a populaţiei şi de tradiţiile şi aspiraţiile cetăţenilor respectivi.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net